Görüş Bildir

Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı

Adalet Bakanlığı, Osmanlı dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki hukuk uygulamalarının ele alındığı 3 kitap yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Eğitim Dairesi Başkanlığının çalışmaları sonucunda Osmanlı'dan bugüne hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap hazırlandı.

HUKUK TARİHİNE IŞIK

Ord. Prof. Dr. Ebul'ula Mardin'in "Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa", farklı Osmanlı hukukçularının metinlerinin bir araya getirildiği "Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku" ve Yanyalı Ali Rıza ve Vasilaki Orfanidis'in ders notlarından oluşan "Mizan-ı Ceza'nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza-Ceza Hukuku Felsefesi" isimli eserler, adım adım hukuk düşüncesinin izlerini sürüyor.

Eserlerden ilki, tıpkıbasımının ardından 75 yıl sonra yeniden düzenlenme ve tasarımla basıldı. Diğer eser de dönemsel makalelerin tematik olarak derlenmesi yoluyla oluştu. Üçüncü kitap ise iki hukuk mektebi öğrencisinin kendi ders notlarından kitaplaştırdıkları eserin 136 yıl sonra bugünün Türkçesine aktarılması yoluyla hazırlandı.
Etiketler: |