Görüş Bildir

En çok evliler hüküm giydi

Türkiye'de geçen yıl ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin yarıdan fazlasını evliler oluşturdu

Türkiye'de geçen yıl ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin yarıdan fazlasını evliler oluşturdu. Söz konusu dönemde evli hükümlülerin oranı yüzde 52,1 olurken, hiç evlenmemiş olanların oranı yüzde 32,4, boşanmış olanların oranı yüzde 14,7 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2014 sonu itibarıyla ceza infaz kurumlarına giriş yapan hükümlü sayısı, 170 bin 733 olarak hesaplandı, bu hükümlülerin yüzde 96,3'ünü erkekler, yüzde 3,7'sini ise kadınlar oluşturdu.

Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler medeni durumlarına göre incelendiğinde, geçen yıl en çok evlilerin hüküm giydiği görüldü. Bu dönemde evli hükümlülerin oranı yüzde 52,1 olurken, hiç evlenmemiş olanların oranı yüzde 32,4, boşanmış olanların oranı yüzde 14,7, eşini kaybetmiş hükümlülerin oranı ise yüzde 0,9 olarak hesaplandı.

GENÇLERİN SUÇ İŞLEME ORANI ARTTI

Suç işlediği andaki yaşa göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülere bakıldığında, 25-34 yaş aralığında bulunan hükümlülerin yüzde 33,9 ile ilk sırada yer aldığı dikkati çekti. Bunu yüzde 25,8 ile 18-24 yaş grubu, yüzde 21,7 ile 35-44 yaş grubu, yüzde 10,4 ile 45-54 yaş grubu takip etti.

Suç işleme oranında en fazla artış ise 15-17 yaş aralığında görüldü. Bu gruptaki hükümlülerin oranı 2010'da yüzde 1,7 olarak belirlenirken, geçen yıl söz konusu oran yüzde 3,8'e yükseldi.

Medeni duruma ve yaş grubuna göre ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerin oranı 2010-2014 yılları itibarıyla şöyle:

Medeni Durumu          2010 (%)         2014(%)

Hiç evlenmedi               29      32,4

Evli       57,9    52,1

Eşi öldü            0,9      0,9

Boşandı           12,1    14,7

 Yaş Grubu      2010 (%)         2014 (%)

15-17     1,7     3,8

18-24   23,7    25,8

25-34   30,5    33,9

35-44   25,3    21,7

45-54   13,7     10,4

55-64   3,9        3,1

65+      0,9        0,7
Etiketler: | |