Görüş Bildir

Evlilik kadınların kariyerine bir engel oluşturmuyor

Yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 72’si evliliğin kadınların kariyerine engel oluşturmadığını söyledi.

Dijital işte kız kardeşlik ağı BinYaprak’ın Xsights işbirliği ile yaptığı “Evlilik ve Kariyer Araştırması“nda katılımcıların çoğunluğunun evliliği kadınların kariyerine bir engel olarak görmediği belirtildi. Söz konusu araştırmada yer alan 1,503 katılımcının yüzde 72’si evliliğin kadınların kariyerine engel oluşturmadığını belirtirken, yüzde 24’ü evliliğin kadın kariyerine engel olduğunu düşündüğünü söyledi. Evliliğin erkeklerin kariyerine bir engel oluşturduğunu düşünen katılımcı oranı ise yüzde 88 olurken, katılımcıların yüzde 9.0’u evliliğin erkeklerin kariyeri için engel oluşturduğunu düşünüyor.

Evllik ve kariyer ilişkisi

Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, erkeklere göre kariyerlerinin evliklerini daha fazla etkileyeceğine inanıyor. “Evliliğin kadınların kariyerine etkisi vardır” ifadesine kadınların yüzde 31’i erkeklerin de yüzde 17 katıldığını söylerken, genç yaş grubu ise kadınların kariyerlerinin evlilikten daha çok etkilendiğine inandığını söyledi. Yaş dağılımına göre incelendiğinde “Evliliğin kadınların kariyerine etkisi vardır” ifadesine katılan 18-24 yaş grubu bireylerin oranı yüzde 35 ile diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olurken, 45-54 yaş grubu katılımcılar da yüzde 80 ile evliliğin kadınların kariyerine etkisi olmadığını belirtti.

Evlilik ve kariyer ilişkisine bakış eğitimle farklılaşıyor

Araştırma sonuçlarında eğitim bazlı incelendiğinde “Evliliğin kadınların kariyerine etkisi vardır” diyenlerin oranı üniversite ve yüksek lisans üzeri eğitime sahip katılımcılarda yüzde 57, ilkokul terk katılımcılarda da yüzde 18 oldu. Araştırma kapsamında ayrıca “Evliliğin kadınların kariyerine etkisi vardır” ifadesine katılan çocuk sahibi katılımcıların oranının yüzde 47 ile çocuk sahibi olmayanların oranından (yüzde 37) daha yüksek olduğu görüldü.
Etiketler: | |