Görüş Bildir

Günde 3 kadın öldürülüyor

Günde 3 kadın öldürülüyor

İHD Diyarbakır Şubesi 17 ili kapsayan kadına yönelik şiddet raporuna göre en az 42 kadın katledildi, 35 kadın şüpheli bir biçimde ölü olarak bulundu.

Kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor. Kadına yönelik şiddet ile ilgili alınan tedbirler yetersiz olduğu için hemen hemen her gün kadın cinayeti haberleri geliyor. İnsan Hakları Derneği  (İHD) Diyarbakır Şubesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında hazırladığı, ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Kadına Yönelik Şiddet Raporu hazırladı.

RAPOR 17 İLİ KAPSIYOR

25 Kasım 2019 ile 25 Kasım 2020 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık raporda bölgede yaşanan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri ile ilişkin veriler var. Diyarbakır, Antep, Maraş, Elazığ, Ağrı, Mardin, Bingöl, Kars, Urfa, Erzurum, Batman, Van, Muş, Şırnak, Malatya, Ardahan ve Iğdır’da kadına yönelik şiddete ilişkin verilerin yer aldığı rapor İHD Diyarbakır Şubesinde yapılan basın toplantısında açıkladı.

DEMİR: PANDEMİ DÖNEMİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTTI

İHD Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog Ezgi Sıla Demir, kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini söyledi. Salgınla mücadele döneminin şiddetin katlanarak artmasına ve kadınların daha fazla sömürülmesine sebep olduğunu ifade eden Demir, “Normal zamanda bile kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları doğru düzgün işlemezken, kadınlar salgın nedeniyle aylarca kendisine şiddet uygulayan erkekle aynı evde kalmak zorunda kaldı. Kadınlar bu dönemde, şiddete daha çok maruz kaldı ancak seslerini dahi duyuramadılar. Bu dönemde şiddete maruz kalan kadınların kolay erişebileceği özel başvuru ve koruma mekanizmaları bir an önce geliştirilmelidir” dedi.

'HER GÜN ORTALAMA 3 KADIN KATLEDİLİYOR'

Açıklamasına kadına yönelik şiddete ilişkin verileri paylaşan Demir, 2020 yılında her gün ortalama üç kadının katledildiğini söyledi. “Kadınlar boşanmak istedikleri eşleri, ayrılmak istedikleri partnerleri, ağabeyleri, babaları ve en yakınlarındaki erkekler tarafında şiddete maruz kaldı veya öldürüldü” diyen Demir, şunları söyledi:

"Ev içi şiddet, ev içi taciz çoğu zaman yargıya taşınamamakta, ev ve aile içinde konu kapatılmaktadır. Yargıya taşınabilen vakalarda failler, genel olarak iyi hal ve tahrik indirimi gibi nedenlerle hafif cezalar almaktadır. Yetkili polisler, çoğu vakalarda ev içi şiddeti ailenin özel durumu olarak ele almakta, gerekli yasal işlemleri yapmadan, kadına nasihat ederek onu şiddet ortamına geri göndermektedir. Taciz ve tecavüz faili kolluk güçleri ise adeta cezasızlık zırhı ile korunmaktadır. Zaynal Abarakov ve Musa Orhan bunun son örnekleri oldu. Her iki kişi kamuoyu vicdanında mahkum olurken, yargı süreçleri skandala dönüştü.

'CEZASIZLIK POLİTİKASI UYGULANIYOR'

Kadınları katledenlerin cesareti ise cezasızlık politikasının ürünüdür. Çünkü yargı ve siyaset önce kadını suçlamakta, toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıktığını ima etmektedir. Mahkemelerde yargı ve katillerin avukatları kadınların yaşamlarını sorgulamaktadır. Tüm bu durumlar yetmezmiş gibi Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye dair sözleşme olan İstanbul sözleşmesinin hükümlerine uyulmamaktadır. Bu sözleşme adeta yok sayılmakta ve sözleşmenin anti propagandası yapılmakta ve kaldırılması için her türlü girişimde bulunulmaktadır. Oysa 2011 yılında imzalanmış olan bu sözleşme Türkiye Anayasasındaki hükümlerle eş değerdir. Aile/ yuva dağıtmaktan ziyade kadını ve yaşamını koruyan birçok unsuru içermektedir. Sözleşmenin iptali yerine etkin olarak uygulanması tartışılmalı, eldeki olanaklar bunun için kullanılmalıdır. Aksi halde her yıl ortaya çıkan bu vahim tablolar artmaya devam edecek, birçok kadın yaşamını yitirecektir.

 '42 KADIN KATLEDİLDİ 35 KADIN İSE ŞÜPHELİ BİR BİÇİMDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU'

25 Kasım 2019- 25 Kasım 2020 tarihleri arasında, yani son bir yılda, aile içi ve toplumsal alanda gerçekleşen erkek şiddeti sonucu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 42 kadın katledilmiş ve 33 kadın intihar sonucu yaşamını yitirmiştir. 35 kadın ise şüpheli bir biçimde ölü olarak bulunmuştur. İnsan hakları derneği olarak yaptığımız bu tespitler Türkiye’nin sadece bir bölgesinde meydana gelmiş, kadın kimliği üzerinden gerçekleşmiş olayları yansıtmaktadır. Türkiye’nin genel tablosu ise elbette daha vahimdir.

KADINLARDAN ÇAĞRI

Biz kadınlar, her alana uzanan cinsiyetçiliğin ve eril zihniyetin yarattığı şiddet kültürü ile karşı karşıyayız. Buna son verilmesi için çağrı ve taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz: Devlet kadına karşı şiddeti önlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini, toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak için politikalar üretmelidir. Cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmalıdır. Kadına karşı şiddet uygulayan failler hakkında etkili ve caydırıcı cezalandırma yoluna gidilmeli ve cezasızlık politikalarından vazgeçilmelidir."

'KADINLAR KATLEDİLİYOR'

Demirin ardından söz alan İHD Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gurbet Yavuz raporun bilançosunu açıkladı. Raporda yer alan bilançoya göre; 33 kadın intiharı gerçekleşirken, 1 kadın ise intihar teşebbüsünde bulundu. Aile içi şiddette 27 kadın öldürüldü, 39 kadın yaralandı, 3 kadın ise cinsel saldırıya uğradı. Toplumsal alanda yaşanan şiddette 15 kadın öldürüldü, 10 kadın yaralandı. 16 kadın cinsel saldırıya uğradı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son bir yılda 35 kuşkulu kadın ölümleri gerçekleşti.

Raporda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan 17 ilde ev içi ve toplumsal alanda kadınlara yönelik işlenen cinayetlere ilişkin veriler yer aldı. Son bir yılda Diyarbakır’da 9, Antep’te 4, Maraş’ta 4, Elazığ’da 3, Ağrı’da  3, Mardin’de 3 kadın cinayeti işlendi.  Bingöl, Kars, Urfa, Erzurum, Batman’da 2’şer kadın cinayeti işlenirken, Van, Muş, Şırnak, Malatya, Ardahan ve Iğdır’da birer kadın cinayeti işlendi.
Etiketler: |