Görüş Bildir

İki sendikacı ihraç edildi!

İki sendikacı ihraç edildi!

Haber-Sen Diyarbakır Şubesi, üyeleri Esra Ademhan ve KESK üst kurul delegesi İzzettin Ekin’in, 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici madde gerekçe gösterilerek ihraç edilmesine tepki gösterildi.

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Diyarbakır Şubesi Kadın Sekreteri Esra Ademhan ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üst kurul delegesi İzzettin Ekin, bakanlığın onayıyla ihraç edildi. İhraç gerekçesi olarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) eklenen geçici 26’ncı maddenin 9’uncu bendi (657 sayılı kanuna ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde işçi dahil istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı ilgili veya ilişkili olan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılır) gösterildi.  Ademhan ve Ekin’in ihracı için “devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu” değerlendirmesi de yapıldı.

HABER-SEN’DEN TEPKİ

Haber-Sen Diyarbakır Şubesi, üyeleri Ademhan ve Ekin'in ihracına ilişkin PTT Posta İşleme Merkez Müdürlüğü önünde açıklaması gerçekleştirdi. "OHAL kalktı ihraçlar hala devam ediyor" pankartının açıldığı açıklamayı Haber Sen Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Uluğ okudu. Çok sayıda PTT çalışanın destek verdiği açıklamada, sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” ve “İhraçlar bizi yıldırmaz” sloganları atıldı. Açıklama öncesi konuşan Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcı, çalışanlar üzerinde süren baskının devam ettiğine dikkati çekerek, ihraçları kınadı. 
Etiketler: | |