Görüş Bildir

İstanbul'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul Valiiği tarafından yapılan açıklama da virüs bulaşma yolunun en fazla solunum yoluyla olduğu belirtildi ve sadece kapalı değil tüm açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı.

İstanbul'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul Valiiği tarafından yapılan açıklama da virüs bulaşma yolunun en fazla solunum yoluyla olduğu belirtildi ve sadece kapalı değil tüm açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. 

STANBUL VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul'da Açık Alanlarda Maske Takma Zorunluluğu Getirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,
kararları alınmıştır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi şu şekildedir:

Madde 282 - Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 789 Türk Lirasından 3.180 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.