Görüş Bildir

Maske takmadığı gerekçesiyle öğretmene kesilen para cezası mahkemece iptal edildi

Maske takmadığı gerekçesiyle öğretmene kesilen para cezası mahkemece iptal edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, okul bahçesinde çalışırken maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından bir öğretmene kesilen para cezası mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmadı.

Yenişehir Mahallesinde, sahibi olduğu özel bir okulun bahçesinde çalışırken polis tarafından maske takmadığı için hakkında cezai işlem yapılan ve polisin kötü muamelesine maruz kaldığını iddia eden 26 yıllık öğretmen Ramazan Erdoğan, hakkındaki cezai işlemin iptal edilmesi ve polisin tutumu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliği, dosyanın yapılan incelemesinde Ramazan Erdoğan’ın başvurusunun kabul edilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

“Her ne kadar başvuranın Covid-19 salgını kapsamında ilgili yasa hükümleri gereği alınan tedbirlere aykırı hareket etmesinden bahisle idari yaptırım karar tutanağı tanzim ve tebliğ edilmiş ise de söz konusu karar tutanağında sadece kolluk görevlilerinin imzalarının bulunması, bu haliyle düzenlenen tutanağın da sadece kolluk görevlilerinin imzalarının bulunması, bu haliyle düzenlenen tutanak ‘tespit tutanağı’ mahiyetindedir. İlgili kanun maddesi ‘kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam ve kamu görevlileri yetkilidir.’ İlgili kanun maddesinde ‘ Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir.’ hükümleri çerçevesinde söz konusu idari yaptırım kararının mahalli mülki amir tarafından uygulanabileceğinin açık olması, kolluk görevlilerinin idari yaptırım uygulanabileceğine yönelik kanunen açıkça düzenlenmiş bir yetki devrinin bulunmayışı hususları birlikte değerlendirildiğinde uygulanan idari yaptırım kararının hukuka uygun olmadığı anlaşılmakta, başvurunun kabulü yönünde aşağıdaki hüküm kurulmuştur:

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 21 Mayıs 2020 tarih ve 1429 idari yaptırım karar defteri sıra nolu idari cezanın kaldırılmasına, kararın bir örneğinin Siverek Sulh Ceza Hâkimliği tarafından başvuruna ve ilgili kamu kurum ve kuruluşa tebliğine karar verildi.”
Etiketler: | | |