Görüş Bildir

PTT emekçilerinden imza kampanyası

PTT iş yerlerinde yaşanan sorunların çözümü ve talepler için imza kampanyası başlatan HABER-SEN, “PTT, kamusal nitelikli ve herkes için ulaşılabilir hizmet üreten bir kamu kurumu nosyonuyla yönetilmelidir” açıklaması yaptı.

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN), Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) emekçilerinin anonim şirket sonrası artan sorunlarının çözümü ve talepleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. HABER-SEN tarafından yapılan açıklamada, PTT emekçilerini ve örgütlü bulunan tüm kurumları imza kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Ankara’da başlatılan kampanya kapsamında, sendikanın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Yaşar Polat ve Can Deliduman ile Şube Yöneticisi Mehmet İkizek, yaşanan sorunlara çözüm arayışı için imzaladıkları talep dilekçesini Cumhurbaşkanlığına iletecek.

PTT EMEKÇİLERİ KAPSAM DIŞI

Dilekçede, salgın döneminde alınan tedbirlerden PTT emekçilerinin kapsam dışı bırakıldığına dikkati çekilerek, “Pandemi süreci bir kez daha göstermiştir ki, PTT kar amacı güden bir anonim şirket mantığıyla değil, tekrardan kamusal nitelikli ve herkes için ulaşılabilir hizmet üreten bir kamu kurumu nosyonuyla yönetilmelidir. Ayrıca PTT’deki personel politikası da kamusal hizmeti kavramıyla uyumlu olarak şekillendirilmeli ve uygulanmalıdır” ifadeleri yer aldı.

TALEPLER

PTT emekçileri, sorunların çözümü için taleplerini şu şekilde sıraladı:

* İdari hizmet sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin düzenlemelerin iptal edilerek personelin tamamının 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel haline getirilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması

* PTT’de kamu hizmetinin sunulduğu her kademede çalışmakta olan taşeron firma işçilerinin, başta güvenceli istihdam olmak üzere (kurum asli personeli olarak kadro verilmesi), tüm haklarının koruma altına alınması için düzenleme yapılması

* Sendikal, sosyal ve mali haklarımızın, Uluslararası Çalışma Örgütünün ve evrensel hukukunun normlarına göre eşitlenerek yeniden düzenlenmesi

* Dağıtıcıların unvan değişiklik talepleriyle ilgili usul ve esasların hakkaniyetli olarak belirlenmesini, fakülte/yüksekokul mezunu dağıtıcıların memur statüsüne atanmasının gerçekleştirilmesi

* Resen emekliliğe sevk edilen dağıtıcıların fiili hizmet (yıpranma) ücretlerinin ödenmesi

* Eşit işe eşit ücret verilmesi

* Tüm PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi

* Tüm kademelerdeki/statülerdeki PTT çalışanlarının görevde yükselme sınavlarına katılmasının önündeki idari engellerin kaldırılması

* Uzun süredir yapılmayan skala ayarlamasının tüm unvanlar için geçerli olacak şekilde uygulamaya konulması

* 50’nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde kreş açılmasını ve daha küçük işyerlerinde bundan yararlanamayan tüm çalışanlar için kreş yardımı yapılması.”

Ayrıca PTT iş yerlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözümünün sağlanması için dilekçelerin imzalanarak, HABER-SEN Genel Merkezine gönderilmesi talebinde bulundu.
Etiketler: |