Görüş Bildir

İSİG Diyarbakır Meclisi kuruldu

İSİG Diyarbakır Meclisi kuruldu

Diyarbakır’da KESK, DİSK, DTO, TMMOB ve bileşenleri, İSİG Diyarbakır Meclisi’nin kuruluşunu deklare etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Diyarbakır Tabip Odası (DTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Diyarbakır Meclisi kuruldu. Meclisin kuruluşu, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi'nde yapılan toplantıyla ilan edildi. Toplantıda konuşan İŞİG Diyarbakır Meclisi yöneticilerinden Mahfuz Karaaslan, kapitalizmin sağlıksızlığının çok yönlü olduğunu ve emekçiyi ilgilendiren her şeyin ise sağlıklı olma haliyle ilgili olduğunu söyledi. Karaaslan, işçi sağlığı ve güvenliğinin sadece sağlık hizmeti sorunu olmadığını aynı zamanda sınıf, iktidar ve bağımlılık sorunu olduğunun altını çizdi.

‘SADECE İŞÇİ SINIFI SORUNU DEĞİL’

İş cinayetlerinin sadece sınıfsal sorunla açıklanamayacağına dikkat çeken Karaaslan, çatışmalı süreçten yerinden edilerek göçertilen Kürt köylülerin ve Suriye savaşından kaçan mültecilerin emeğini satmak zorunda kalan işçi sınıfının en alt katmanını oluşturduğunu kaydetti. Güvencesizleştirme sorununun bir coğrafyanın özgünlüklerinden ayrı ele alınamayacağını söyleyen Karaaslan,  işçi sağlığı ve güvenliği sadece tıbbi bir tanımlama zemininde tartışılamayacağını belirtti.

MESLEK HASTALIKLARI HARİTASI

İşçi sağlığı ve güvenliğinin toplumsal bir mücadele olduğunu ve kurumlara hapsedilmemesi gerektiğinin altını çizen Karaaslan, ilk olarak yapmayı düşündükleri çalışmaları şöyle anlattı: “Emekçilerin sendikalılaşmasının önündeki engellerin kaldırılması, iş cinayetleri ve emek-sömürü ilişkisinin ve emekçiyi metalaştıran zihniyetinin açığa çıkarılması, İşçinin emeğine yabancılaşmasının önlenmesi, çalışma alanlarının demokratikleşmesini, iş yerlerinde önlenebilir tüm risklere karşı tedbirlerin alınması, sağlığı etkileyecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması, iş yerlerinin risk analizlerinin düzenli olarak yapılmasını ve emekçilerin bu sürece dahil edilmesini, aynı işyerinde çalışanlar arasında kadro ve statü farklarının ortadan kaldırılmasını, iş güvencesinin sağlanması, tüm çalışma alanlarının, meslek hastalıklarının teşhis edilerek meslek hastalıkları haritasının çıkarılması ve önlemlerinin alınmasını, işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren güdümünden çıkarılmasını amaçlamaktayız.”

Karaaslan, son olarak daha kapsamlı bir mücadele ağı oluşturmak için kentte emek ve demokrasi mücadelesi veren kurumlar ile birlikte çalışmalarını yürüteceklerini bildirdi.
Etiketler: | | | |