Görüş Bildir

Korsan taksicilere ceza geliyor

TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, korsan taksicilere verilen para cezaları artılıyor, bu taksileri kullananlara da ceza geliyor

TBMM İçişleri Komisyonu, cadde, sokaklarda araç park edilmesi ve korsan taksiciliğe ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini kabul etti.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne göre, havacılık sektöründe grev ve lokavt yapılamayacak.

Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idarelerce işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce alınabilecek.

Bunlar dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi, park ücreti alamayacak. Erişme kontrollü karayolu (otoyol-ekspres yol) hariç olmak üzere, büyükşehirlerde yetkili idare, büyükşehir belediyesi olacak.

Bu hükme aykırı park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Trafikten men edilen veya çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan araçların, çektirilmesi ya da kaldırılıp götürülmesi, bu araçların koyulacağı yerler ve bu işlemlerin ücretlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirtilecek.

İlgili belediyeden izin veya ruhsat almadan, belediye sınırları içinde ticari amaçla yolcu taşıyan kişiye ve araç sahibine, kanunda belirtilen idari para cezasının 3 katı, bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise 5 katı olarak uygulanacak. Daha önce 15 gün trafikten men edilen bu araçlar, bundan sonra 60 gün süreyle trafiğe çıkamayacak.

Korsan taksilerden yararlananlar da ilk kez para cezasına çarptırılacak. Bu ceza, ilgili fırkada belirtilen cezanın üçte biri oranında uygulanacak.

''Finansal kiralama'' olarak değerlendirilecek

Yolcu ve yük taşıyan havayolu şirketlerine hava taşıma araçlarının, motorlarının ve bunların aksam, parçalarının, kurulu bulunulan ülke mevzuatına göre bunları kiralama yetkisine sahip şirket, kuruluş ve finansal kiralama şirketlerince, finansal kiralama sözleşmesine dayalı olarak en az 2 yıl süreyle yurt dışından kiralanması işlemleri, ''finansal kiralama'' olarak değerlendirilecek.

İtfaiye eri ataması yapmak üzere açılan sınavda başarılı oldukları ilan edilen ancak herhangi bir nedenle atamaları yapılmayanlar, göreve başlayabilecek. Ancak bu kişilerin, davadan vazgeçmeleri, dava lehlerine sonuçlananlar da tazminat ve geriye dönük maaş haklarından yazılı olarak feragat etmesi gerecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde atama işlemleri tamamlanacak.

Görüşmeler

Teklifin görüşmelerinde söz alan CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, devletin en önemli görevinin, emniyet ve asayişi sağlamak olduğunu ifade ederek, ''Devlet, 'gerekli düzenlemeyi yapamıyorum, yasa dışı müdahaleleri önleyemiyorum o nedenle böyle bir düzenleme getiriyorum' demez. Devletin görevleri, sokak, parkları güvenli hale getirmektir. Getirilmiyorsa nedenini araştırmak lazım yoksa kiraya verip, kenara çekilmemiz devlet esprisiyle bağdaşmıyor'' dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, korsan taksiyi kullandığı için vatandaşlara ağır cezalar verilmesi uygulamasının zor olduğunu ve vatandaşı zora sokacağını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer, teklifteki havacılık sektöründe grev ve lokavt yapılamayacağına ilişkin maddenin, uluslararası normlara aykırı olduğunu ifade etti. Dinçer, sendikaları kısıtlayarak, kanarya sevenler derneğine dönüştürülmek istendiğini belirtti.

Dinçer, yakında şehir girişlerine de bariyerler koyup, şehirlere parayla girilecek günlerin yakın olduğunu savundu.

Korsan taksiciliğin, emek hırsızlığı olduğunu, halkın güvenliği, sağlığı, yaşamını tehlikeye düşürdüğünü ifade eden Dinçer, esnafın korsan taksicilikle mücadele edemediğini kaydetti. Dinçer, korsan taksilerin özellikle İstanbul'da büyük boyuta ulaştığını, neredeyse çalışan taksilerin, iki katına çıktığını vurguladı.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 Eylül'de bile havacılık iş kolunda grev yasağı getirmenin akıllara gelmediğini söyledi. Önder, ''Hükümetin iki üfürüklük canı var, iki greve bakar, yargı, kolluk baskısı olmasa ülkeyi idare edebilme kabiliyetinin olmadığı gözler önüne serilir'' dedi.

Önder, İstanbul Trafik Vakfı'nı eleştirerek, ''Değnekçiye kurban olayım, 5, kafası iyiyse 3 kağıt verirsin geldiğinde yerinde bulursun arabanı. Üniformalı değnekçiler pusuya yatıyorlar, vicdan yok'' diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İSPARK'ın gelmesiyle, bir çok hırsızlığın ortadan kaldırdığını ifade etti. Kıyıklık, değnekçilerin çoğunun, hırsızlıkta piyon olarak kullanılan, soyulacak kişileri tespit eden, mafyanın çalıştırdığı insanlar olduğunu, sigortaları, vergileri, kayıtlarının olmadığını kaydetti.

Kıyıklık, sokakların, aynı zamanda arabası bulunmayanların da olduğunu ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, komisyon görüşmelerine Türk-İş'in, üst yönetim yerine, sadece avukat düzeyinde katılmasını eleştirerek, ''Kendi sendikasına sahip çıkamıyorsa Türk-İş yönetimi istifa etsin'' dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, korsan taksinin üçüncü yakalanmasında trafikten men edilmesini aksi halde korsan taksi uygulamasının devam edeceğini belirtti.

AA
Etiketler: | |