Görüş Bildir

"Mantık kavramı, İslami ilimlerin vazgeçilmez parçasıdır"

Fırat Üniversitesinde düzenlenen "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" konferansına konuşan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Mantık kavramı diğer ilimlerde olduğu gibi İslami ilimlerin de vazgeçilmez parçasıdır." dedi.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İmar Vakfı, Kardeşlik ve Birlik Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılan programa konuşmacı olarak katılan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, mantık kavramının diğer ilimlerde olduğu gibi İslami ilimlerin de vazgeçilmez parçası olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Çapak, "İslam düşüncesi tarihinde mantık bilimi üzerine yapılmış çalışmalar geniş bir araştırma sahası teşkil etmektedir. Sadece Aristoteles'in mantık eserleri üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, düşünce ve bilim faaliyetine aracılık eden disiplin olarak mantığın İslam düşünürlerince ne derecede benimsendiği ortaya çıkacaktır." dedi.

"Mantık, doğru düşünme sanatıdır"

Mantığın bir doğru düşünme sanatı olduğunun altını çizen Çapak, "Mantık düşünürken yanlış düşünmekten alıkoyan şey ilimdir. Mantık ilmini sistemleştiren kişi, meşhur filozof Aristoteles'tir. Aristoteles, kendisinden önce kullanılan mantıkla ilgili bilgilerden de istifade ederek mantığı sistemleştirmiştir. Müslüman âlimler İslam coğrafyasının gelişmesi ve büyümesi ile Aristoteles'in sistemleştiği mantık ilminden haberdar olmuşlar. Böylece mantığı hem İslami ilimlerde hem de İslam dinine yöneltilen eleştirileri cevaplamakta kullanmışlardır." dedi.