Görüş Bildir

Molla Remzi Uçar'dan "organ nakli" açıklaması

Molla Remzi Uçar'dan

İTTİHADUL ULEMA üyesi Molla Remzi Uçar, âlimlerin, ayet ve hadislerin umumi kaidelerinden istifade ederek icma ve kıyas ışığında organ naklinin caiz olduğu konusunda fetva verdiklerini ifade etti.

İTTİHADUL ULEMA üyesi Molla Remzi Uçar yaptığı açıklamada, canlı bir insandan organ nakli yapılabileceği gibi vefat eden birinden de organ nakli yapılabileceğini belirtti.

Uçar, organ naklinin caiz olmasının şartlarından birinin de organını bağışlayan kişinin bu nedenle zarar görmemesi  olduğunu ifade etti.

İslam dininin insan cesedine ve insanın sağlığına önem verdiğinin altını çizen Uçar, "Bu sebeptendir ki Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi Veselllem) hadisi şeriflerinde bizlere şöyle ferman etmektedir. Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını indirmediği hiçbir hastalık vermemiştir.' Bu hadis ve buna benzer birçok hadis-i şerifte Hazreti Peygamber bizleri tedaviye teşvik etmektedir. Bugünkü tedavilerden bir tanesi de tıbbın gelişimi ile organ nakli dediğimiz organların nakil meselesidir. Bizler de eğer karşımızdaki insanı organlarımızla hayata kavuşturacaksak hayatının idame etmesine vesile olacaksak o zaman biz de bütün insanlığı diriltmiş gibi sevap kazanırız.  Rabbimiz ayet-i kerimede 'iyilik ve takvada yardımlaşınız' buyurmaktadır. Bu da insan için bir iyilik olduğundan dolayı organ naklinin bu ayete binaen caiz olduğunu söyleyen alimlerimiz vardır." şeklinde konuştu. 

 "ORGAN NAKLİNİ YAPACAĞIMIZ KİŞİNİN MÜSLÜMAN OLMASINA DİKKAT EDELİM"

"Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır." ile "Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününün sıkıntılarından birini ondan giderir." hadislerine atıfta bulunan Uçar, şöyle devam etti:

"Bu anlamlar ile bizler organ naklinde eğer bir Müslümanın bir sıkıntısını nakil vesilesiyle giderirsek, Allah Teâlâ da bizim sıkıntılarımızı giderir. Organ naklini yapacağımız kişinin de Müslüman olmasına dikkat edelim. Çünkü okuduğum hadis-i şerifte Peygamber efendimiz 'Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse' diye buyurmaktadır. Bu anlamıyla Müslümanların kendi arasındaki bu konuya dikkat etmeleri Müslümana bu yardımda bulunması önemli bir noktadır."

"ORGAN NAKLİNİ YAPAN KİŞİNİN ZARAR GÖRMEYECEKSE O KİŞİ ORGAN NAKLİNİ YAPABİLİR"

Uçar, "Alimlerimizin bir kısmı bu noktada cevaz vermişlerdir, organ naklinin caiz olduğunu söylemektedirler. Burada da bir şart koymuşlar. Organ nakli yaparken organın alındığı kişinin zarar görmemesi şartı koşmuşlar. Çünkü İslam fıkhında şöyle bir kaide var: 'Zarar misli ile giderilmez.' Bu anlam ile organ naklini yapan kişinin zarar görmeyecekse o kişi organ naklini yapabilir bu şer'en caizdir." ifadelerini kullandı.

Ölüden diriye organ nakledilmesinin de caiz olduğunu söyleyen Uçar, "Hatta ölü bir vücudun üzerinde bir işlemin yapılmamasını nehyi eden alimler, eski fıkıh kitaplarımızda ölünün karnı deşilir mi deşilmez mi meselesi konuşan alimler şöyle demişler. 'Bu ölüye hürmetsizlik olduğundan dolayı ölünün hürmetini biz çiğnemiş oluruz.' Onun o mükerremiyetliğini ve hürmetini çiğnemekten dolayı nehyi etmişler ama eğer o ölünün parçası başka bir insana can verecekse onun yaşamasına vesile olacaksa bu anlamda onun azalarından da faydalanılabilir. Bu konuyla ilgilide asri alimlerimiz fetva vermişlerdir." Dedi.
Etiketler: |