Görüş Bildir

Nesil yoksulluk içinde büyüyor

Nesil yoksulluk içinde büyüyor

Toplam nüfus içindeki oranı iki yılda 0.6 puan azalan çocuklar, Türkiye'deki yoksul nüfusun neredeyse yarısını oluşturuyor. Yoksul nüfus içindeki çocuk oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla yüzde 55.8 ile Güneydoğu Anadolu birinci.

DİYARBAKIR-Toplam nüfus içindeki oranı iki yılda 0.6 puan azalan çocuklar, Türkiye'deki yoksul nüfusun neredeyse yarısını oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İstatistiklerle Çocuk verilerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu içinde 2012 yılında yüzde 30.0 olan çocuk nüfus oranı, 2013'te yüzde yüzde 29.7'ye geriledikten sonra, geçen yıl da yüzde 29.4 düzeyine indi.

Türkiye nüfusu 2014 yılı sonuhda 77.7 milyon düzeyindeyken çocuk nüfus 22.8 milyon oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken 2014 yılında toplam nüfusun yüzde 29.4'ünü oluşturdu.

2014 yılında Çocuk nüfusunun yüzde 27.6'sı 0-4, yüzde 27.7'si 5-9, yüzde 27.4'ü 10-14 ve yüzde 17.4'ü de 15-17 yaş grubu çocuklardan oluşarak bir önceki yıla göre değişmedi.

Yoksulların yarıya yakını çocuklar                                                         

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de çocukların, toplam nüfus içindeki payı azalırken, yoksul nüfus içindeki payı yarıya yaklaştı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın verilerine göre, Türkiye'deki toplam 16 milyon 706 bin yoksul nüfusun içindeki çocuk oranı yüzde 44.3 oldu.

En yüksek yoksul çocuk oranı Güneydoğu'da                      

Yoksul nüfus içindeki çocuk oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla yüzde 55.8 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 54.3 ile Kuzeydoğu Anadolu ve yüzde 49.6 ile Ortadoğu Anadolu olduğu görülürken, en düşük olduğu bölgeler yüzde 30.4 ile Batı Marmara, yüzde 34.3 ile Ege ve yüzde 36.3 ile Doğu Karadeniz oldu.

Cezaevine girenler arasında çocuk oranı artıyor

Yoksullar içinde çok büyük bölümü oluşturan çocukların cezaevine girenler arasındaki oranı da yükseliyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 161 bin 711 iken, ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş grubundaki çocuk hükümlü sayısı 6 bin 132 oldu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler arasında 12-17 yaş grubundaki çocukların 2009'da yüzde 1.5 olan oranı 2013 yılında yüzde 3.8'e yükseldi.

Çocuk suçlarında hırsızlık birinci sırada

Cezaevine giren çocuklarda hırsızlık yüzde 35.3 ile ilk sırada yer aldı. Hırsızlığı yüzde 14.5 ile yağma ve yüzde 11.2 ile yaralama izledi. Yaş grupları dikkate alındığında, çocuk hükümlülerin yüzde 18.5'ini 12-14 yaş grubu, yüzde 81.5'ini de 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Çocuklar en çok yaralanma ve zehirlenmeden öldü

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de, 2013 yılında 22 bin 464 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuk ölümlerinin toplam ölümler içindeki oranı Türkiye'de yüzde 6 olurken, bu oran en yüksek yüzde 20 ile Güneydoğu Anadolu'da, en düşük ise yüzde 2.4 ile Batı Marmara'da gerçekleşti.

Ölüm nedenlerine göre hastalıklar incelendiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında 1-17 yaş aralığındaki çocuklarda en çok "Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler" nedeniyle ölümler gerçekleşti. Bunu sırasıyla "Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları" ve "İyi huylu ve kötü huylu tümörler" izledi.

Beden kitle indeksine göre çocukların yüzde 8.3'ü obez

Sağlık Bakanlığının 2013 yılı verilerine göre, Türkiye'deki çocukların (7-8 Yaş) yüzde 2.1'i zayıf, yüzde 75.5'i normal, yüzde 14.2'si kilolu ve yüzde 8.3'ü şişman (obez) kategorilerinde yer aldı.

Çocukların yüzde 53.5'i sosyal medya ağlarını kullandı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın 2013 yılı sonuçlarına göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 53.5'i sosyal medya ağlarını kullandı. Bu oran, erkek çocuklarda yüzde 57.8, kız çocuklarda ise yüzde 48.4 oldu.

Yaş grupları daha ayrıntılı incelendiğinde, 6-10 yaş grubundaki çocukların yüzde 32.8'i sosyal medya ağlarını kullanırken, 11-15 yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 70'i, kız çocukların ise yüzde 60'ı sosyal medya ağlarını kullandı.

Çocuk nüfus oranı en yüksek yüzde 47.8 ile Şırnak ve Şanlıurfa

Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2014 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller yüzde 47.8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu. Bu illeri yüzde 45.7 ile Ağrı ve yüzde 45.2 ile Siirt izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla yüzde 18 ile Tunceli, yüzde 19.3 ile Edirne ve yüzde 19.6 ile Çanakkale oldu.