Görüş Bildir

Şeyh Şafi vefat etti!

Şeyh Şafi vefat etti!

Bölgenin kanaat önderlerinden olan Şeyh Abdurrahman Aktepe'nin torunu Şeyh Şafi Işık, önceki gün vefat etti. Naaşı Aktepe köyünde toprağa verilirken, taziyeler Diyarbakır'da kabul ediliyor.

Güneydoğu'nun eşraflarından kanaat önderi Şeyh Şafi Işık yaşamını yitirdi. Vefatı Diyarbakır'da büyük üzüntü yaratırken, naaşi dedesi Şeyh Abdurrahman'ın Aktepe'nin bulunduğu Aktepe köyünde toprağa verildi.

ŞEYH ŞAFİ VEFAT ETTİ

Bir süredir tedavi gören Şeyh Abdurrahman'ı Aktepe'nin torunu olan Şeyh Şafi Işık, önceki gün vefat etti. Ölümü, kentte ve Nakşibendi tarikatına üye kişilerin arasında büyük üzüntü yaratan Şeyh Şafi'nin naşı, dedesinin kabrinin bulunduğu Diyarbakır'ın çınar ilçesine bağlı Aktepe köyünde, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Gözyaşı ve ağıtların yakıldığı cenaze merasiminin ardından  Şeyh Şafi için, Diyarbakır'daki Ava düğün salonunda, taziye kuruldu.

Öte yandan Işık, her yıl dedesi Şeyh Abdurahman Aktepe için anma etkinlikleri düzenliyordu. Bu anma etkinliklerine binlerce kişi katılıyordu. Işık, Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgesinde birçok kan davalı aileyle girdiği istişareler sonucu, barışmalarını sağlayan isim olarak biliniyor.

Şeyh Abdurahman Aktepe kimdir?

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Aktepe köyünde doğdu. Mahlası “Rûhî”, lakabı Şemseddin’dir. Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Hasan-ı Nûrânî’nin dört oğlundan en büyüğüdür. Dedesinin adı İshak, büyük dedesi İsmâil’dir. Aslen Hakkârili olan babası Diyarbakır ve çevresindeki medreselerde tahsil görmüş, Sâlih-i Sıbkî ve Molla Halîl-i Siirdî’den ders almış, Hâlid el-Bağdâdî’nin halifelerinden Hâlid-i Cezerî ile onun halifesi Sâlih-i Sıbkî’den hilâfet aldıktan sonra Aktepe köyüne yerleşmiş, burada açtığı medresede çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Bölgedeki nüfuzu sebebiyle Sultan Abdülmecid, tekkenin faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için bir ferman göndererek Aktepe köyünü ve çevresinde yer alan geniş bir araziyi kendisine hediye etmiştir.

Tarikatını hurafelerden uzak tutuyordu

Eğitimine bu köyde başlayan ve babasından icâzet alan Abdurrahman Aktepe (Aktepî), Irak ve Suriye’deki çeşitli medreselerde tahsiline devam etti. Babasının vefatının (ö. 1863) ardından bir süre medresenin başında bulundu. Ancak bu faaliyeti uzun sürmedi, görevini kardeşi Muhammed Can’a bıraktı ve babasının halifesi Molla Muhammed’in yanında seyrüsülûkünü tamamlayıp hilâfet aldı. Aktepe’deki dergâhta birçok mürid ve talebe yetiştirdi. 29 Mart 1910’da Diyarbakır’da vefat etti, Aktepe köyünde babası ve kardeşi Muhammed Can’ın mezarlarının bulunduğu türbede defnedildi. Şeyh Abdurrahman, Kur’an ve Sünnet’e dayalı bir hayat yaşamış, tarikatı bid‘atlardan ve hurafelerden uzak tutmaya büyük çaba göstermiştir.
Etiketler: | |