Görüş Bildir

‘Sorunların kaynağı sağlık politikalardır'

‘Sorunların kaynağı sağlık politikalardır'

Sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkati çeken Diyarbakır Sağlık Platformu, şiddetle birlikte tüm sorunların kaynağının uygulanan sağlık politikaları olduğunu kaydetti.

DİYARBAKIR- Diyarbakır Sağlık Platformu, sağlıkçılara yönelik şiddete ilişkin Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Diyarbakır Tabipler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği (SHU-DER) Diyarbakır Diş Hekimleri Odası yöneticileri ve üyeleri katıldı. “Emeğimizin hakkını aldığımız şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışmak istiyoruz” yazılı pankartın açıldığı açıklamada, sık sık “Yaşamak hakkımız şiddete karşıyız” sloganı atıldı. Açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak yapıldı.

‘PROJELER SORUNLARI KRONİK HALE GETİRDİ’

SES Diyarbakır Şubesi yöneticisi Gülhan Tekin, 2003 yılından buyana uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana daha da kronik hale getirdiğini ifade etti. Tekin, sağlık işgücü piyasasını esnekleştiren, performans mantığını yerleştiren, halk sağlığını geri plana atan, sağlık hizmetlerini GSS ve katılım paylarıyla ücretli hale getiren, şehir hastaneleri projeleri ile sağlık kurumlarını özel sektörün kontrolüne bırakan sağlıkta dönüşüm sürecinin, hem yurttaşlara hem de sağlık emekçilerine yük olmaya devam ettiğini kaydetti.

‘EN ACİL SORUN ŞİDDETTİR!’

Sağlık hizmet sunumunda yer alan tüm emekçilerin çözüm bekleyen en acil sorununun sağlık alanında yaşanan şiddet olduğunu belirten Tekin, “Sağlık çalışanlarının mesleklerinin itibarsızlaştırıldığı, emeğinin fiilen değersizleştirildiği, taşeronlaştırma, sözleşmeli, staj adı altında iş güvencesinin yok edildiği, çalışma haklarının ‘güvenlik soruşturmaları’ keyfiyeti ile ellerinden alındığı bu dönemde sağlık emekçileri her an şiddet riski altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Üyemiz olan veya olmayan bütün sağlık çalışanlarıyla 15 Mart Pazar günü Ankara’da beyaz mitingde buluşacak ve bu ülkede sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle haykıracağız” diye konuştu.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI MUTSUZ’

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ise gece gündüz demeden insanların mutluluğu için çaba sarf eden sağlıkçıların artık mutsuz olduklarını belirterek, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir sağlık emekçisinin bu denli yıpranmadığını söyledi. Kara, sağlık emekçilerinin haklarının güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek ellerinden alındığını ifade etti.

‘ARTIK ÇALIŞAMIYORUZ’

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya da sağlık emekçilerinin mevcut koşullar karşısında artık çalışamadığını hatırlatarak, herhangi bir düzenleme yapılmadığı taktirde uyarı amaçlı eylem yapacaklarını vurguladı. Yerlikaya, “Aslında sorunlarımızın kaynağını biliyoruz. Şiddete neden uğradığımızı da biliyoruz. Mevcut şiddetin toplumsal alanda yaşanan şiddetten bağımsız olmadığını, sağlık politikalarından bağımsız olmadığını biliyoruz. Yöneticilerin ve siyasilerin, hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz yaklaşımlarından kaynaklı gerçekleştiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.