Görüş Bildir

Unutulma hakkı startını alıyor!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, dijital mecralarda kişilere, kendilerine ilişkin yayımlanmış bilgileri sildirebilme imkanı veren "unutulma hakkına" ilişkin rehber hazırladı.

"Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi"  başlıklı rehberde, ulusal ve uluslararası hukuktaki yerine yer verilen unutulma  hakkına ilişkin hak arama yöntemleri de aktarıldı.

Rehberde, kişilerin verilerinin yayımlanan kaynaklardan silinmesine  yönelik taleplerinin Anayasa'nın 20. maddesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi  Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ele  alındığı belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, "unutulma hakkına" yönelik  kararının hatırlatıldığı rehberde, Kurulun kişilerin adı ve soyadı ile arama  motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına  ilişkin değerlendirmede dikkate alacağı kriterlere yer verildi.

Rehberde, bu kriterler şöyle sıralandı:

"İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması, arama  sonuçlarının öznesinin çocuk olması, bilginin içeriğinin doğruluğu, bilginin  kişinin çalışma hayatı ile ilgisi, bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur  kırıcı, iftira niteliğine sahip olması, bilginin özel nitelikli kişisel veri  niteliği taşıması, bilginin güncelliği, bilginin kişi hakkında ön yargıya sebep  olması, bilginin kişi açısından risk doğurması, bilginin kişinin kendisi  tarafından yayınlanma durumu, içeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen  verileri kapsaması, bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması, bilginin  ceza gerektiren bir suçla ilgili olması."

Kriterlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca değerlendirmede  öncelikli dikkate alınacağı bildirilen rehberde, ihtiyaç halinde de bu  kriterlerin güncellenebileceği vurgulandı.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Rehberde, unutulma hakkı çerçevesinde ilgili kişilerin kurula  şikayette bulunmadan önce veri sorumlularına başvurmalarının zorunlu olduğuna  işaret edildi.

Veri sorumlusu arama motorlarınca başvurunun reddedilmesi ya da isteme  yanıt verilmemesi halinde kurula şikayette bulunulabileceği ifade edilen  rehberde, başvurulara ilişkin şemalara da yer verildi. Rehber, Kurumun internet sitesinden yayımlandı.