Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklama yaptı

Türkiye'nin ekonomik geleceği için kritik bir dönemeçteyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve mali disiplinin önemini vurguluyorlar. Ülkenin ekonomik gücünü artırmak, rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için yapısal dönüşümler şart.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklama yaptı

Kamuda tasarruf politikaları, ülkelerin ekonomik dengelerini korumak ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak için önemlidir. Son zamanlarda Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalar ve açıklamalar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, kamuda tasarrufun ve mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Açıklamaları

Kamuda Tasarruf ve Yapısal Dönüşümler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, kamuda tasarrufun önemine vurgu yaparak, Hazine Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı'nın bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Türkiye'nin üst orta gelir grubunda bir ülke olduğunu ve yüksek gelirli ülkeler liginde yer alma eşiğinde olduğunu ifade etti. Bu geçiş sürecinde yapısal dönüşümlerin önemine dikkat çeken Yılmaz, ekonomide verimliliği artırmak, rekabet gücünü yükseltmek, dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü sağlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kamuda Tasarrufun Önemi

Kamuda tasarrufun öncelikli bir konu olduğunu vurgulayan Yılmaz, bunun sadece harcamaların azaltılması değil, mevcut harcamaların daha verimli hale getirilmesi, önceliklendirilmesi ve ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine ve sosyal refaha daha fazla katkı sağlanması gerektiğini belirtti. Orta Vadeli Program'da bu çerçevenin yer aldığını ve uygun zamanlamayla hayata geçirileceğini ifade etti.

Kamuda Tasarruf için Yapılacaklar

Kamuda tasarruf için yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi, ihtiyaç duyulmadan yapılacak adımların da olduğunu belirten Yılmaz, genelgeyle, idari kararla ve uygulamayla yapılacak işlerin olduğunu söyledi. Özellikle kamu binalarıyla ilgili olarak yapılan planlama ve araç alımlarına katı kurallar getirileceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Açıklamaları

Ek Ödenek ve Kamu Harcamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda atılacak tasarruf adımları konusunda sert ifadelerle açıklamalarda bulundu. Özellikle ek ödenek verilmeyeceğini ve kurumların bütçe sınırlarını aşamayacaklarını belirtti. Fiziki gerçekleşmesi düşük olan yatırımların ödeneklerinin yıllara yayılacağını ve tarımsal desteklerden kesinti yapılmayacağını ifade etti.

Kamu Binaları ve Araç Alımları

Yeni kamu bina alımlarına izin verilmeyeceğini ve mevcut bina imkanlarının değerlendirilerek tasarruf sağlanacağını belirten Şimşek, araç alımlarında da çok katı kurallar olduğunu ve öncelikle mevcut araçların kullanılmasını istediklerini söyledi. Seminer adı altında yapılan tatil ve temsil giderlerine de sınırlama getirileceğini açıkladı.

Kamu İhale Yasası ve Harcamalar

Kamu İhale Yasası'nın güncelleneceğini ve kamu alımlarının tasarruf odaklı olacağını belirten Şimşek, kamu harcamalarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Türkiye'de kamuda tasarruf politikalarının önemi giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, bu yönde atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini gösteriyor. Kamuda tasarrufun, ülkenin ekonomik istikrarı ve sürdürülebilirliği için önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır.

Kaynak: AJANSLAR