Görüş Bildir

HSK, İzmir depremi kapsamında alınan tedbirleri teşkilata duyurdu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak bazı tedbirleri teşkilata duyurdu.

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz imzasıyla teşkilatlara gönderilen yazıda, deprem nedeniyle adliyelerde meydana gelen küçük çaplı hasarlar, hakim ve cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve avukatların ikamet ve iş yerinde meydana gelen hasarlar ile yakınlarının can kayıpları nedeniyle İzmir'deki adliyelerde 15 gün süreyle bazı tedbirlerin hatırlatılma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Öncelikle, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine işaret edilen yazıda, "Gerek tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi" talep edildi.

Tarafların hazır bulunduğu hallerde, taraf iradeleri esas alınarak, adli iş ve işlemlerin daha önce planlanan şekilde sürdürülmesi ancak söz konusu iş ve işlemlere ilişkin mazeret taleplerinin anlayışla karşılanması istenilen yazıda, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususunun cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

MAĞDURİYETE VE HAK KAYBINA SEBEBİYET VERİLMEYECEK

Depremden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hakim ve cumhuriyet savcıları ile personelin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca izin hakkına sahip oldukları anımsatılan yazıda, izin haklarını kullanma konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi, bu konudaki taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili komisyon başkanlıkları ve cumhuriyet başsavcılıkları tarafından anlayışla karşılanması istenildi.

İzmir Barosuna bağlı avukatlar ile İzmir'de ikamet eden vatandaşların ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması istendi.

Yazıda, depremin verdiği zararın boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve cumhuriyet başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen tedbirleri, ilgili mevzuat çerçevesinde gecikmeden yerine getirmesi gerektiği hatırlatıldı.
Etiketler: |