Görüş Bildir

Şiir Şair

Yasin Yıldız

Bir Halk Kahramanı: ARSLANOĞLU

Kıymetli okurlarım. Bu gün sizleri elli yıl öncesi bir masal ile, günümüze bazı bağlantılar yapmak istiyorum. Elli yıl önce, ilkokul çağımda iken, aile dostumuz Bego dayı, bize misafir olarak geliyordu. Bego dayı, bize “Arslanoğlu” masalı anlatıyordu. Bu masalda önemli ve hayal ufkumuzu zorlayan masal kahramanı “Arslanoğlu’nun” pelerinini üzerine atmasıyla, bulunduğu ortamda görünmez hâle geldiğini, ifade ediyordu. Peki, bu niçin öneliydi ve bu güne yansıması nasıldır?

Önceki gün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Çin’ de bir bilim adamı “ görünmez pelerin” üretmeyi başardı haberi yer aldı. Bu haber doğru ise, bu haber üzerine Müslümanlar olarak kendimizi sorguya çekmemiz gerekiyor. Öncelikle 1400 yıl önce Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde, “İlim Çin’de de olsa, ona talip olunuz” ifadesi bizim için çok güdüleyici olması gerekirdi. Bin dört yüz yıl önce Çin’e gitmek, bu gün uzaya gitmekten daha meşakkatliydi. Bizleri ilim öğrenmeye teşvik eden bir inancın mensupları olarak, maalesef özellikle pozitif ilimlerde son üç yüz yıldır bir gerileme dönemi yaşadık.

Orta çağda pozitif ilimlerde büyük icatlara imza atan Müslüman bilginler yetişmiştir. Ancak bu alimlerin buluşları, sonraki dönemlerde geliştirilememiştir. Ortaçağda kilise taassubu ve Derebeylerin tahakkümü altında sefaleti yaşayan Avrupa reform, Rönesans ve Fransız devrimi ile pozitif ilimlere yönelmiştir. Müslüman alimlerden elde ettikleri bilimleri ve icatları geliştirerek, sömürgecilik faaliyetlerine başlamışlardır. Yeni keşifler ve sömürgecilik faaliyetleri ile zenginleşen Avrupa ve Amerika teknolojik üstünlüğü de yakalayarak, dünyada tahakkümünü sürdürmektedir.

Yüzyıl öncesi bir İmparatorluk devleti olan Osmanlı, özellikle son üç yüz yılı dirayetsiz yöneticiler, içeride ve dışarıda musallat olan düşmanlar ve yaşanılan savaşlar ile yıkılmıştır. Batının tahakkümünde ve batının batıl değerleri ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, son yirmi yıl hariç hep kendi toplumu ile bir uyuşmazlık sorunu yaşamıştır. Özellikle ABD ve Avrupa emperyalist devletleri Türkiye dahil, tüm İslam coğrafyasını sömürgesi altında tutmak için türlü entrikalar çevirmekte, darbeler yapmakta ve kurduğu taşeron örgütler eliyle sürekli bir kaos ortamı oluşturmaktadır. Maalesef bu coğrafyanın halklarının çoğu da, kurulan bu sömürü çarkının farkında değildir.

Arslanoğlu’nun masalına geri dönelim. Teknolojik icatların bulunmasında hayallerin büyük bir yeri vardır. Elli yıl önce, Arslanoğlu masalında görünmez pelerinden bahsedilmiştir. Yüzüncü kuruluş yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyetinde; yüzlerce üniversite ve bu üniversitelerde istihdam edilen binlerce akademisyen bulunmaktadır. Kaç tane hocamız “Görünmez Pelerin” gibi hayal de olsa, kaç tane icat için kafa yormuştur. Maalesef yakın zamana kadar Üniversitelerimizdeki bazı hocalarımız, bilime kafa yorması gerekirken; temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünü hedef almış, üniversitelerde ikna odaları kurarak öğrencilerimize “Başörtüsü zulmünü” yaşatmışlardır.

Temennim odur ki, yüzüncü yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti; halkının değerleri ile barışık, ilmin ve bilimin aydınlığında çağdaş medeniyetler üstü bir performans ile yoluna devam etmesidir. Selam ve saygılarım ile…


Bu Makale 2145 kere okunmuştur.