Görüş Bildir

BİR SÖZ DE BİZDEN

Ali İhsan Erdem

HANGİ DİN

Allah(c.c)’nın tüm evrenleri kapsayan kainatın mükemmel ahengi, içindeki

düzen, sistem ve muntazam diziliminin bütünün ve ilminim birleşimine verilen

addır İslam. Allah ilminin adıdır, Müslüman ise buna iman etmiş ins veya cin

kişidir.

Nur mağarasında peygamber efendimize Hz. Cebrail OKU dediğinde aslında

ondan okumasını istediği şey İkra ayeti kerimesi değil , Allahın izni ile tüm

kainatların sırrıdır.

O halde bügün yaşadığımız dine İSLAM diyebilir miyiz? Peki Mısırda camide 305

kişi katleden canilere Müslüman diyebilir miyiz?

Müslüman ülkeleri her bakımdan dünyanın en geri kalmış ülkeleri. Müslümanlar

Avrupa medeniyetine ulaşmak için denizlerde boğulma pahasına cennete koşar

gibi ölüme yürümektedir. Aslında medeniyete mi koşuyorlar yoksa adına

Müslüman ülke dediğmiz diyarlardaki zülüm, adaletsizlik, eğitimsizlik, açlık ve

islama aykırı hayat ve ahlaksızlıktan mı kaçıyorlar belli değil. Açık kabul edelim

adına din dediğimiz ilimden, irfandan, ahlaktan yoksun olan İslam değil düpedüz

uydurduğumuz dindir.

Peki İslam nasıl kaybeder, bu medeniyet savaşını asıl kaybedeni kim?

İslam dinine iman etiğini zan eden Müslümanların haline bakalım. Yüzyıllardır

bir asrı saadet özlemi ve çabası içinde olan müslümanlar kuran ve sünetten

uzaklaşmış dünya düzeninde kaybedenler sınıfında yerini almaya devam

etmektedir. Cahiliye döneminden kalma adet ve inançlarımızı serpiştirdiğimiz

ve vazgeçmediğimiz ahlak gelenek ve göreneklerimizi islam dini kılıfı altında

yaşadığımızı unutuyoruz.

Kuran ve sünnetteki islam anlayışından ne kadar uzaklaştığımızın farkında

değiliz. İslam diye yaşadığımızı zan etiğimiz ve kapalı kozamızdaki sahte

algılarımızı din diye yutturmaya çalışıp kendi kendimizi kandırmıyor muyuz?

Öyle ki Kuran daki islam ile Atalarımızın dini olan geçmişimizden getirip

bırakmadığımız zerdüşlük, mecusilik, Şamanizm, putperestlik dinleri arsında

durduğumuz mesafe nedir. Bu mesafe oranları gerçekten teslim olmuş

manada bir Müslüman mı yada adı islam tarftarı olan sözde dindar kişi mi

olduğumuzun cevabını açıklar. Bir tık daha gitsek imandan olacağ adetta.

Irkçı tazvirat ve emellerimizi islam kılıfına sokuyoruz ve bunu da islami hedef

haline getiriyoruz. Filistin mesela. İsraili haritadan silersek asr ı saadet geri

gelecek mi? Müslüman ülkelerindeki zülüm bite rmi, avrupaya ulaşmak için

denizleri aşmayı bırakacak mıyız? Elbette hayır. Aslında bıraksalar atamızın

dinine koşacağız ama aidiyet ve fıtratımız buna engel oluyor.

Baksanıza Arabistan da putlaştırılan saraylara ve krallara. Ha keza İranlılar

mekkeye koşar gibi hac yapmak için necef yollarına düşüyorlar. Ülkemizde Gök

tengri neredeyse yeryüzüne inecek ve sema yapacak gibi. Bölgemiz aşağı kalır

mı bundan! Zerdüştlük heykelleri ve kutsal kitapları olan avesta her yerde ve

herkesin elinde. Biraz daha gitse Laleşe hac seferleri başlayacak gibi.

Dinimizin içine soktuğumuz ve atalarımızın dininden kalma ahlak ve yaşam

felsefelerimizi ardımızda bırakmadığımız sürece gerçek manada iman etmiş bir

Müslüman olamayacağız. İslam kainat dini olarak kimsenin korumasına ihtiyaç

duymadan Rabimizin zikri olarak kalmaya devam ederken adı Müslüman olan

islam taraftarları yenilmiş bir medeniyetin fertleri olarak hem bu dünyada hem

de öbür dünyada sefil olarak yaşamaya mahkum olacaklardır.

. Resululahın ahir zamnda kardeşlerim dediği kişiler kesinlikle biz değiliz. Çünkü

buna layık değiliz. Çünkü adımız Mücahit ama kalbimiz Kisranın alevi gibi

başkası adına yanıp tutuşmaya devam ediyor. Kuranın özüne ve sünnete

dönmedikçe adı islam tarftarı olan müslümanlar, medeniyet savaşını

kaybedecektir. İSLAM ise sonsuza kadar yaşayacaktır…