EĞİTİM, FELAKETİN ACISINI AZALTIR

Bütün dünyada tabii afetler olmuş ve olmaya devam edecek.

Tabii afetlerin olmasına engel olmak mümkün değildir.Afetler gelmeden önce alınacak tedbirler,zararı azaltır, acıyı hafifletir.Bu tedbirlerin başında eğitim gelir.İnsanlarımızı inanç ve değerlerimizle uyumlu  bir şekilde eğitiğimiz zaman, daha huzurlu,

daha sağlıklı ve tabii afetlerin zararlarını en aza indirebiliriz.O zaman daha mutlu bir yaşama kavuşuruz.

   Tarihimize, baktığımız zaman ,

 Selçuklu ve Osmanlı döneminde değer ve inançlarımız doğrultusunda yapılan eğitim sonunda yetişen insanımızın yaptığı, camiiler,köprüler,saraylar,

konaklar,medreseler ve çeşmeler bunca tabii afetlere maruz kaldıkları halde  yüz yıllar geçmesine rağmen hala dimdik ayakta ve hizmet vermeye devam ediyorlar.

  Kaynağını İslam'dan alan geçmişteki eğitim sistemi ile yetişen insanlarımız,bir iş yaparken hırsızlığı,daha çok zengin olmayı döşünmezlerdi.

İslam ahlakı ile yetişmiş esnafımız,sanatkarımız,

yöneticilerimiz tüm  iş insanımız iş yaparken birinci öncelikleri bu dönyada çok zengin olmak değildi.Kul hakkına riayet ve Allah cc nın rızasını kazanmak idi. Yaptığı her işte kul hakkı olduğunu düşünerek işlerini sağlam yaparlardı.

      Eğitim kurumunda aldıkları teknik bilgileri harfiyen uygularlardı.

   Edirne Selimiye Camii yapılırken,

zemini son derece esnek olan bir yerde inşaasına karar verildiği için Mimar Sinan'ın temeli attıktan sonra sekiz sene beklediği ileri sürülüyor.Gerek teknik bilgi gerekse iş ahlakı,işi aceleye getirmediği için ortaya koyduğu eser dimdik ayakta olduğunu görüyoruz.Mimar Sinan, yeniçeri ocağına alınmak için Kayseri'li bir Ermeni ailenin çocuğu olarak devşirme sistemi ile aileden alınarak Osmanlı sarayındaki Enderun Mektebinde temel eğitimini almıştır.Sinan'ın Enderun Mektebinde aldığı eğitimde,İslam  ahlakı ile yetişmiş hayatı boyunca yaptığı tüm işleri bu ahlak temeli üzerinde bina etmiştir.

     Gerek Mimar Sinan ve gerekse onun aldığı eğitimi alan diğer sanatkarların aldıkları eğitimin verdiği ahlaktırki onların yaptıkları eserler üzerinde yıllar geçti bilmem kaç tabii afete maruz kaldılar hala dimdik ayakta olduklarını görüyoruz.

   İslamın verdiğ ahlak anlayışını tekrar topluma kazandırmak için ilk adımı merhum Erbakan 1974 te Ecevit'le kurduğu koalisyon hükümetinin şartlarından biri de okullara "AHLAK" dersini zorunlu olarak okutulması idi.Ne yazık ki devletin "LAİKLİK"  anlaşı hep önde tutulduğu için Ahlak dersi amacına ulaşmadı.12 Eylül darbecileri bu dersi "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi " dersi olarak değiştirip, islam dini değil tüm dinlerin kültürü ve ahlakını öğretmeye dönüştü.Yüz yıldır okullarımızda çocuklarımıza İslami eğitim yerine İngiliz eğitim anlayışı,daha sonra da ABD' lilerin bize dayatıkları eğitim anlagışı ile yetişen insanımız ortadadır.

   Kimse kimseye güvenmiyor.

Müteahhittinlerin yaptığı binalardan eksik veya uygun olmıyan malzemeden dolayı tabii afetlerde binlerce vatandaşımızı kayıp ediyoruz.06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremden ölenlerin sayısı 40 bini geçti.

   Yarınlarımızın huzurlu olmasını istiyorsak, mutlaka Selçuklular ve Osmanlılar dönemindeki eğitim sistemindeki inanç,ahlak ve kültürümüzle uyumlu dersleri okullarımıza zorunlu ders olarak okutmak zorundayız.

   Kendi değerlerimize uygun eğitim yaptığımız zaman ,eğitim kurumlarında yetişen  insanımız,

çalmayı,çırpmayı değil, işini ibadet anlayışı ile yapacaktır.  Yapacağı her işi sağlam yapacak, tabii afetlerin ve felaketlerin vereceği zarar ve acı çok aza iner.