NASIL ÖĞRETMEN?

Sapla saman iyice karşmış.

Eskide çocuklarımıza talebe ,

onlara ders verene de muallim denirdi.

-Muallim ne yapardı ?

-Öğretmen ne yapıyor?

  Muallim:Eğiten, talim eden,

çocuğa davranışları ile örnek olan kimsedir.

Öretmen: Bildiklerini veya elindeki kitapta yazılı olanı okuyup öğretendir.

    Biz öğretmen yetiştirme sistemimizi yeniden masaya yatırarak mualim ruhlu öğretmenler yetiştirmeliyiz.

   Mevcut öğretmenlerimizi iki guruba ayırmak mümkündür.

1-Muallim ruhla talim etiren (eğitim veren) öğretmenler,

2-Ders kitaplarındaki bilgileri öğretmekle yetinen öğretmenler.

      Bu 2 tanım birbirine yakın görünse de içerikleri farklıdır.

1-Muallim:İlim kökünden gelir.İlim erbabı,bilgili kişi , talim etiren,

Öğreten,hoca,anlamlarına gelir.

İlim sözcüğü, bilim ile eş anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır.

2-Öğretmen:Eline verilen kitapta

yazılı olanı,çocuklara ve gençlere öğretir.

      Mualim ruhlu öğretmenler:

Kendilerini iyi yetiştiren ,eğitim fakültesinde okurken de,mezun olurken  de ,öğretmen olarak göreve başlayıp göreve devam ettikten sonra da kendini yetiştirmeye  devam edendir.

   Bu öğretmenler öğrenci gibi derse hazırlıklı girerler.Kendi milletinin değerlerini,genel kültürünü öğrencilerine aktarır, düzenli kitap okurlar, süreli yayınları takip ederler.Sosyal ve kültürel toplantı ve etkinliklere  imkan dahilinde katılırlar.Ayrıca bıranşları ile ilgili yayınları takip ederler.

   Derslerine girdiği sınıflardaki öğrencileri evladı gibi severler

onları dinler.Dersin sonunda öğrencilerin dersi öğrenip öğrenmediklerini kontrol eder.Konuyu kavramıyan öğrencilere konu tekrarını yaparak sınıfta tüm öğrencilerin dersi öğrenmelerini sağlar.Öğrencilerini ders ve okul dışında daimkan oranında takip ederler.

   Bu tip öğretmenler öğrencilere örnektirler.Kendisi uykusuz kalır.Yorulur,yıpranır ama,milli,

manevi ve ahlaki değerlere sahip

öğrenci  yetiştirdiği için mutludur.

   Öğrenciler bu öğretmenlere güven duyarlar,onların güvenlerini kayıp etmemek için derslerine düzenli çalışırlar,ödevlerini zamanında yaparlar.

   Bu öğretmenlerin,öğrencileri

 milletini ve vatanını seven vatandaş olarak yetişirler.

   Bu özeliklere sahip öğretmeler azdırlar.Bunları çoğaltmak için öğretmen yetiştiren okullarımızı yeniden masaya yatırarak değerlendirmenin zamanı gelmiş geçiyor.Eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiçtiren tüm okul , kurum ve hizmetiçi kursların müfredat proğramlarını milli ve manevi değerlerle barışık hale getirmeliyiz.

   Değerlerimiz ve kültürümüzüle barışık  yetiştireceğimiz öğretmenler, yeni nesilleri milletin değerleri ile yoğrulmuş olarak yetiştirecekler.

  Bu öğretmenleri eğitim fakültelerine alırken,en zeki öğrencilerden seçmeliyiz.Zeki öğrencilerin öğretmenliği tercih etmeleri için maaşları doktorlarla aynı seviye çıkarmalıyız.

    Böyle vatansever,milli ve manevi değerlerle yetişmiş ahlaklı , ilkeli ve dünyayı okuyabilen manevi ilimlerle birlikte pozitif ilimlerle de donanmış bu öğretmenlerle toplumda görülen  olumsuz insan davranışları en aza inecektir.

   Muallim gibi öğretmen yetiştirelim.