Görüş Bildir

GÜNÜN YORUMU

28 ŞUBAT EŞİTTİR POSTMODERNİZM?!

Evet sevgili okurlar!

“Yürekleri Hoplatacak Büyük Felaketler” başlıklı yazımıza son verirken bu kez yeni bir başlık kullanılıyoruz.. O da; “28 Şubat Eşittir Postmodernizm...”

Gerçekten bu çağdaş dünyada kelimelerin sonuna ek olarak kullanılan “İzm”lerin ardı arkası hala da kesilmiyor.

Tüm şiddetiyle devam eden bu “izm”lerin başını çeken de bize göre “Sekülarizm”dir, “Postmodernizm”dir, “Kemalizm”dir.

Nerdeyse bir asırdan beridir kullanılan bu “izm”lerin varlığı ülkeleri antidemokratik sistemlere, baskıcı ve korkutucu birer unsur olarak esaret altına aldığı, tartışılmaz, inkar edilemez bir gerçektir!.

Toplumları, özellikle İslam dünyasını, özelliklen de Türkiyemizi bu “izm” ekli ifadeler adeta sömürmektedir.. Esir ve köle konumuna sokmuştur..

Ekonomiksel olarak büyük baskı altına almışlardır.. Ki hala da “ baskı” devam etmektedir...

Ve tümünün hedefi de İslamdışı bir hayat biçimlendirilmesidir.. İslamsız bir İslam toplumunu oluşturmaktır.

Bu da kesinlikle varlığını Türkiyemizde ciddi manada “idame” edebilme, ortamı ve zeminini bulmuştur...

Elbette ki yalnız sekülarizm, postmodernizm zemin bulmuş değil...

Çünkü, bir zamanlar komünizm deniliyordu, masonizm deniliyordu, Kemalizm deniliyordu ama bu “izm”ler inanın bu memleketimize bir “hayır” getirmemiştir... 

Hayra alamet olmamışlardır ve olmaya da pek niyetleri yoktur.

Olayların gerçek yüzüne bakıldığında 28 Şubat Postmodernizmin Atatürkçü Kemalist laikçi geçinen bazı iradesiz üniformalıların kendine bir makyaj olarak kullandıkları ortaya çıkmaktadır...  Ki bunun gölgesinde hayatlarını idame ettirme ve bir yerlere gelme gayreti içerisinde olduklarını gördük, görüyoruz..

Ama bu millet uyumuyor, her zaman teyakkuzdadır, uyanıktır, günü geldiğinde gerekeni meşru zeminde yapmıştır ve yapmaya devam edecektir.

Kapalı rejimler hep birşeylerin “maskesinin” arkasına sığınarak, kendilerine hayat kazandırmışlardır.

Yoksa böyle dayatmacı makyajlı haller olmasa millet kanmaz... Çünkü geçmişte, benzer vakıaları yaşamıştır, okumuştur..

Deneyimlidir...

28 Şubat Postmodern, BÇG (Batı Çalışma Grubu), Ergenekon, Sarıkız, Yakamoz, Eldiven vs.

Her ne kadar bu markaları kullanan bazı BÇG mensupları 28 Şubat’ta yapmış oldukları iğrenç hareketler olduysa da, günü gelmiş bu millet “onlara” gereken ders-i vermiş, artık onlara eyvallah da etmiyor..

Yine de, etmez!...

Nitekim, birileri çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli üniformasının gölgesinde, yüce İslam dinine hakaretler savurarak, “irtica” ve “çölkanunu” diyordu.. Ama bugün, o karanlık anlayışa sahip olanların, üzerinde o üniformalar artık yok.

Sahte fişlemelerle memleket insanlarına suçlama getirip bir yerlerden bir şeyler koparmak hayaliyle yaşayanlar artık bu  ülkede revaç bulamıyorlar..

Tüm anlayışlarıyla beraber onlara yalakalık yapan siyaset de tarih oldu, hikaye oldu, efsane oldu.

Hani o Doğru Yol’un Demirel’i…

Altı defa gitti, yedi defa geldi…

Bugün keellemyekun…

Devleti emellerine alet ediyorlardı...

Yanlış yamalak, uyduruk tezgahlar ve fişlemeler yapılıyordu..

Kimin gücü kime yeterse misali!...

AK Parti gelir gelmez halka çok büyük umutlar verdi, ama ne yapacaksın AK Parti de bir türlü içini temizleyemedi.

Bağırsaklarında hala da enfeksiyon var..

Bir türlü kendini; bu enfeksiyon virüslerinden arındıramıyor...

Ki bu gidişat, partinin akıbetini de sorguluyor.. Gizli tutuluyor ise de, ama her şey açıktır.

Postmodernci sekülarizm, Kemalizm, Egoizm, Komünizm, sosyalizm gibi vs. bu “izm”lerin gölgesinde devlet hiçbir zaman gücünü koruyamaz.

Bunlar hiçbir zaman milli olmamışlardır?

Milli olmayan bir şeyin de devleti korumasını beklemek, abesle iştigal olur..

Ümitvar olun ki, Türkiyemizin geleceği çok parlak olacaktır.

Emareler gösteriyor zaten..

En derin saygı ve sevgilerimle…