İSTİKBÂL MARŞI

Milli şairimiz merhum Mehmet Akif ERSOY Ağabeyimizin kaleme aldığı “İstiklâl Marşımızdan” aldığım ilham ile; “İstikbâl Marşını” yazdım. M.Akif Ağabeyimize yüce Allah’tan gani gani rahmet dilerim. Ruhu şad, makamı ali olsun inşallah.         

İSTİKBÂL MARŞI

Kork ki Allah’tan; tüm korkularını yenersin,

Tarihteki ihtişamına geri dönersin,

Umutsuzluk girdabına zinhar girmeyesin,

Hâkimiyet, kayıtsız şartsız Hakk’ın diyesin.

 

Çat şeytanına ve nefsine kârlı çıkarsın,

Menfaate kul ve köle asla olmayasın,

Emeğin hakkı kutsaldır; çokça çalışasın,

Yetim hakkı yiyenin yüzüne bakmayasın.

 

Ben egosunu yenip; mütevazı olasın,

Fakirlere ve miskinlere sahip çıkasın,

Tüm canlıların yaşam hakkını koruyasın,

Hakk’ın hatırını daima âli kılasın.

 

Garbın medeniyeti büyük bir rezalettir,

Onları taklit etmek elbette bir zillettir,

Özüne dönen kişileri Rabbim yüceltir,

Tevhit sancağımız istikbâlde hep yüksektir.

 

Arkadaş, bu vatanın her karışı kutsaldır,

Bizler sahip çıkmaz isek akıbet virandır,

Vatanını satan hainler elbet düşmandır,

Neme lazım fiilinin sonucu hüsrandır.

 

Bastığın toprak şehit kanıyla sulanmıştır,

Şehitlerin bereketi ülkeye akmıştır,

Şehadet şiarı bütün çağları aşmıştır,

Tarih sayfasında ulvi yerini almıştır.

 

Kim vatanıma yan bakmaya cüret ediyor,

Ecelini kendi eliyle kara yazıyor,

Bir hilalin uğruna ne yıldızlar batıyor,

İsimsiz kahramanlar bu vatanda yatıyor.

 

Ruhumu, Rahmana sattım dünya pazarında,

Gam çeker miyim? Artık şu fâni dünyalarda,

Ezanın sedası yankılansın semalarda,

Vatanın istikbâli parlasın ufuklarda.

 

O zamanlar gönlüm gül ve gülistanlık olur,

Girift girdabındaki ruhum ferahlık bulur,

Biçare kalmış gönüllere derman bulunur,

İstikbâlde millet daima umut var olur.

 

Dalgalansın bayrağım; yudumun her yanında,

Ezanlar okunsun bebeklerin kulağında,

Maddi, manevi üretim olsun her alanda,

Mutluluk olsun Anadolu’mun her ocağında.

 

Yeni yılda tüm okurlarımıza sağlık ve mutluluklar dilerim.