Görüş Bildir

KALEMİN DİLİ

Ömer Büyüktimur

omerbuyuktimur@hotmail.com

TARIM'DAKİ ZİNCİRLEME!…

Ne yazık ki, Diyarbakır bu alanda "geçmişin" mirasıyla travmatik bir hal içerisinde.. Ve Tarım "yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, suistimal, vurgun, hak, hukuk tanınmaz" bir mayın tarlası gibi!.. İşte son iki hafta içirisinde, peş peşe "patlak" veren, yolsuzluk ve vurgun vakıaları…

***

Önce, Silvan'da "Çiftlik Bank" vurgunu… 50-60 milyon liradan söz ediliyor.. Şuan 5 kişi tutuklu.. Dava yargıya intikal ettiğinden detaya girmiyorum.. Ama velakin, patlak veren "hayvancılık" odaklı yolsuzluk ve usulsüzlüğün, özellikle yerel "siyasi ve bürokratik" ayağı, nedense "gözardı…" Sebep!… Yoksa, yine "hacı abiler, siyasi abiler mi?" var..

***

Dile kolay.. Silvan'da, Hazro'da, Bismil'de, Hani'de, Kocaköy'de, iki genç "sorgusuz sualsiz" cirit atacak.. Hiçbir bürokratik işlem yapmayacak.. Siyasi abilerin, "kozmik odalarına" uğramayacak?. Tek başlarına; yüzlerce büyük ve küçük baş hayvanı "çiftlik bankta" saadet zinciriyle buluşturup, sonra "kaybolacak?"… Mümkün mü?.. Halk deyimiyle; "sen onu külahıma anlat?"...

***

Beri yanda, Tarım Kredi Kooperatifinde, patlak veren yolsuzluk ve usulsüzlükler.. Ve adres, yine Silvan. İddia; onlarca çiftçiye "boş kağıt" imzalatılıp, adlarına "gübre, mazot" alımı yapılmış.. Alınan senetler, çekler ise havada uçuşuyor…

***

Ya, Çınar ilçesindeki "toplulaştırma" vurgunu!.. Geri kalır değil.. Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden, iki memur.. Ve Kadastro adına, sahada "arazi toplulaştırmasında" bulunan, Pirdoğan Haritacılık Şirketi… Jandarma ve Savcılığın tahkikatına göre; "tam bir şebeke" oluşumu var..

***

Mera… Hazine.. Ve toplulaştırma kapsamında başkalarına ait "arazilerin" pay adına kesilip, dışarda tutulması!… Para, senet ve çek karşılığında; "araziler" üçüncü kişilere şebeke tarafından "sanki babalarının malıymış" gibi satışını yapmışlar…

***

Diyarbakır ve Gaziantep bağlantılı, bu kapsamda eş zamanlı 8 adrese yapılan operasyonda, 41 kişi gözaltına alındı.. İlginçtir, bunlardan 36'sı ifadeleri alındıktan sonra, 4'ü "adli kontrolle" serbest bırakıldı.. Tutuklanan tek kişi.. Vurgunun kapital ölçeği ise, onlarca milyon lira…

***

Netice itibariyle, "Tarım" özellikle Diyarbakır'ımızda "siyasi ve politik" hesap güdenlerin, üzerinde enva-i rantı tertipleyen zümrenin geçmişte attığı "tohumun" sonucu olarak adeta, "yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetin, suistimallerin" üreme merkezi haline geldi.. Ki benzer vakıalar bugün değil, yıllar yılıdır "yaşanılıyor?"… Ama hep; "birilerinin nam-ı hesabına" sümen altı edildi, dokunulmadı?…

***

Çünkü, bir nüfuz vardı.. Bir siyasi ve idari yaptırım gücü söz konusuydu.. Sorgulanmaz, soruşturulmaz, dokunulmaz, "dediğim dedik" hegemonyası hakimdi.. Ama görünen odur ki; bu nüfuz edicilik, yüksek otoritede "dengeler" değişip, devran dönünce "maskelerde, içteki irinlerde, yolsuzluklar ve usulsüzlüklerde" dışa vurmaya başladı.. İki haftada, Bismil, Silvan ve Çınar merkezli "şebekelerin" gün yüzüne çıkması, buna dairdir…

***

Özellikle, arazi toplulaştırmasında "büyük bir adaletsizliğin, keyfiyetin, usulsüzlüğün, rüşvetin, kayırmanın" yaşandığını yıllar yılı dile getirdik.. Ve hep dedik; "siyasi abilerin" kirli çarkları, "aileleri" bir birine düşürür, ölümler, çatışmalar, katliamlar oluşur.. Hak, hukuk, tanımazlık var.. Meralar, hazine arazileri, kişilerin şahsi malları "arazi toplulaştırması" adı altında, peşkeş ediliyor diye…

***

Denir ya!.. Kime dinletirsin.. Çünkü, o gün "her makam" üç maymuna kodlanmıştı.. Görmedim, bilmiyorum, duymadım.. Ve ne hazindir ki, bu hadiselerin ekseninde de; "Ergani'de, Bismil'de, Silvan'da, Çınar'da" aileler arasında, çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti.. Bir o kadar da yaralı.. Köyünü, toprağını terk eden onlarca, aile!.. İşte hepsi; "böylesi bir kirli çarkın sonucunun faturası oldu.. Çünkü, "siyasi abilerin nüfuzuyla" o kirli çark hep döndü…

***

BİR ŞEHRİ ÇÖKERTEN ETKENLER?…

Sizce neler olabilir?.. Siz düşüne durun, bir iki lafla, meramımı anlatayım.. "Bir şehri çökerten, bir şehri verimsiz kılan, bir şehri ruhundan" uzaklaştıran etkenler; "kendi iç dünyasındaki" kısırlığıdır…

***

Şöyle ki… Bir "model" şehir olma, gayesi yok ise… Yerli ve milli olabilme noktasında ben de bir "marka kentim" diye, bir hedefi söz konusu değilse.. Merkezi ve yerel idarede "ortak akıl" işleyişi ve uzlaşı kültürüne sahip olmamışsa…

***

En önemlisi de… Yaşanan ve yaşatılan, hadiselerden, krizlerden, olumsuz havadan kendi adına "fırsatlar" yeni yol arayışlarına "yönelim" göstermiyorsa!.. Bilakis; "kriz üretici" mekanizmanın, politize olmuşluğuyla, debelenip duruyorsa…

***

Özü itibariyle, ülkenin ve bölgenin "trendine" kendini adapte edemiyorsa!.. "Onda var, bende yok" hissi ve kıskançlığı içerisinde olmayıp, bir zümrenin "hegemonyası" altında kalmayı "özgürlük, gelişme ve kalkınma" olarak görüyorsa!…

***

İşte bu etkenlerdir  o kenti "çökerten" ve benliğini "sömürü" ruhuna biad eden.. Diyarbakırımızın da, hal-i durumu ne yazık ki bu "etkenlerin" her daim "egemen" olmasından dolayı; "kısır ve üremesiz, verimsiz, çorak" kalmaktadır…

***

Ve ne hazindir ki; "bu egemen" yapıya baş kaldıran, şehre bir çivi çakma gayretinde bulunanlar da; "çelmelerin" tuzak "mayınların" alanından, kendini kurtaramıyor…Çünkü zihinleri; "küçük olsun, benim egemenliğimde olsun" mantığıyla, devri alem yapıyor…

***

Neyse!.. Siz hala "etkenler" noktasında düşünüyor musunuz, yoksa "Ömer bey zihnimizi okuyorsunuz" deyip, el hak noktasında mısınız?.. Diyeceğim şu; "Kadim Şehir Diyarbakır" kendini bu kısır, çorak, üretimsiz sürekli "kendine" hortumlayan zümreden kurtulmalı ve sakındırmalıdır…

***

Nitekim yukarıda, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet çarkındaki kirlilik, işte bu "zümrenin" eseri, patlak veren "kirli işkembeleridir?"…

***

GÜNÜN SÖZÜ…

Şehrimin "taşı" gibi "bahtı" artık kara olmasın…

***

BÜYÜKTİMUR'LA GÜNDEM….

Bu akşam, Uzay Haberde…

Saat 22.00'de ekrana geliyor…

Konuğum..

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu…

2019 değerlendirmesi..

3.5 aylık, Belediye Başkan Vekilliği dönemindeki icraatları..

Ben soracağım, Güzeloğlu cevap verecek…

Şimdiden hayırlı seyirler…

***

Not… Güzeloğlu'na sormak istediğiniz soru ve görüşlerinizi de; şimdiden iletebilirsiniz…