Görüş Bildir

İran insan hakları aktivistleri; ‘idamlar bir sessiz katliamdır'

İran insan hakları aktivistleri; ‘idamlar bir sessiz katliamdır'

İranlı 240 kişilik siyasi, medeni, insan hakları aktivisitler ve gazetecileri yayınladıkları bir bildirgede İran'da gerçekleşen Ehlisunnet Kürt gençlerin toplu idamlarını kınadılar.

İran Ehlisünnet Aktivisitlerin verdiği haberde İran'da en az 22 Sünni davetçinin toplu idamından sonra yayınlanan bildirgede şunlar ifade ediliyor: 

"İran Cumhuriyet hükümeti bir kez daha bütün insanı, ahlaki ve uluslararası kanunları ihlâl ederek en az 22 Sünni Kürt gençleri 2 Ağustos'da toplu şekilde idam etti. İran hükümetinin bu beklenmedik tavrı, hatta "İran hükümetinin" kendi hukuki yasalarını bile çiğnemiştir ve tutuklu olan mahkumlar yargı sürecinde "bağımsız ve âleni mahkemeden" ve "bağımsız avukat tutma" hakkından yararlanmamış ve idamdan önce vasiyet yazma ve son defa aileleriyle görüşme imkanı da verilmemiş ve idamlardan sonra cenazelerini ailelere teslim etmeden ve dini merasim yapılmadan, gizli şekilde güvenlik güçleri tarafından defin edilmişler.

İran hükümeti dünyada Çin'den sonra idam cezasını uygulamakta ikinci sırada yer almasına rağmen, en az son yirmi yılda bu tür kasıtlı şekilde toplu idamları icra etmemişti ve bu idamların zamanlaması Ortadoğu'nun mezhepçilik savaşlarıyla boğulmuş durumuna rast gelmesi daha endişe verici bir gerçektir.

Bu nedenle biz bir grup Ehlisünnet aktivisitleri, gazetecileri ve insan hakları savunucuları olarak bu "toplu idamların" uygulanması İran hükümetinin en yüksek makamları tarafından teyit edildiğini düşünüyoruz ve sert bir biçimde kınayarak bunu bir "kasıtlı cinayet" ve "sessiz katliam" şeklinde yorumluyoruz. Ve bütün İran'dan ve  uluslararası hukuk ve insan hakları kurumlardan ve özellikle İran vatandaşlarından her türlü görüş ve düşünceden ki yana olsunlar, kendi vicdanları rahatlığı için bu bildiriyi desteklemelerini ve başka yapabildikleri medenî yollardan itirazlarını beyan etmelerini rica ediyoruz. Umuyoruz ki gelecekte bu tür haksızlıklar hiçbir İranlı vatandaş hakkında yaşanmasın ve barış, huzur ve güvenlik ortamı İran'da sağlansın.

Geçen hafta İran'da en az 22 Ehlisünnet Kürt davetçilerin adalet ve hukuk dışı ve toplu şekilde idam edilmesi İran'da ve uluslararası toplumda çeşitli kurumlar ve şahsiyetler tarafından tepki görmüştü ki bazıları bunlardan ibaret: Iran, Afganistan ve Pakistan Ehlisünnet dini alimleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Fransa ve Almanya Devletleri, İran'dan ve uluslararası toplumdan çeşitli İnsan Hakları izleyicileri ve Savunucuları dernekleri ve kurumları.
Etiketler: | | |