Görüş Bildir

17 yıllık Kredi Yurtlar Kurumu yönetmeliği değişti

17 yıllık ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’ değişti. Yeni yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet büyüklerine ve kamu kurumu yöneticilerine hakarette bulunmak da yurttan atılma sebebi olarak yeni yönetmelikte yer aldı. Hukukçular ise yönetmelikle mahkeme karar vermeden bir öğrencinin yurttan atılabileceğini savunarak, yurtların kuruluş amacına aykırı olduğunu belirtti.

17 yıldır yürürlükte olan, sadece 2014’te bazı maddelerinde değişiklik yapılan 1999 tarihli ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’ yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik dün aynı isimle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet büyüklerine hakaret de yeni yönetmelikte yer alarak, yurttan atılma sebebi olarak sıralandı. Buna göre, “devlet büyüklerine karşı yurt içinde ve dışında hakarette bulunmak ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığı’nca haklarında kamu davası açılmış olan” öğrenciler süresiz olarak yurttan atılabilecek. Başvuru şartlarındaki yeni bente göre, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenci, yurt başvurusu yapamayacak. Eski yönetmelikte ‘yurttan süresiz çıkartma cezası’ maddesinde yer alan, “Yurt yöneticilerinin veya yurt disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak ya da disiplin yönünden takip ve soruşturmayla ilgili işleri engellemek” bendi, yeni yönetmelikte ‘kınama cezası’ kapsamına alındı. Kınama cezalarına “Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak” da eklendi.

30 GÜNE KADAR GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

‘Yurttan süresiz çıkartma ceza’larını kapsayan davranışlara ise yeni eklemeler yapıldı. Eski yönetmelikte yurt müdürü, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğrencinin 15 güne kadar yurda girmesini tedbir amaçlı yasaklayabiliyordu. Bu süre yeni yönetmelikte 30 güne çıkarıldı. 26 Haziran 2014’te yapılan değişiklikle yönetmeliğe “Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencileri ile kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak” bendi eklenmişti. Bu ifade yeni yönetmelikte, “Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencilerine, kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak” şeklinde değiştirilerek ceza kapsamına girdi. Yeni eklenen ve yurttan atılma sebebi olan diğer davranışlar ise şöyle sıralandı:

-Yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı kurmak.

-Yurt içinde veya dışında yasadışı örgütsel eylemlere katılmak veya başkalarının bu eylemlere katılması için baskıda bulunmak.

-Yurt içinde veya dışında terör örgütlerinin eleman temini amaçlı faaliyetlerine katılmak.

-Fiziki kuvvet uygulayarak yurt öğrencileri üzerinde baskı uygulamak, hakimiyet kurmak, sindirmek.

Yurtların kuruluş amacına aykırı

Avukat Mehmet Tiryaki (Eğitim-Sen Hukuk Müşaviri):

Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir kişi hakkında kamu davası açılmış olması, o kişiyi suçlu yapmaz. Suçlu olmayan bir kişinin de suçluymuş gibi yurttan atılması doğru olmayacaktır. Ceza almadığı halde sadece dava açılmasıyla bir kişinin yurttan atılabilecek olması hukukla bağdaştırılamaz. Hakaret için bir yargı kararı gerekir. Yönetmelik maddesi sadece dava açılması yeterli diyor. Mahkemece bir karar verilmeden bir kişi yurttan atılabilecek. Ama aksi kanıtlanana kadar herkes suçsuzdur. Ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı. Bu kabul edilemez. Devlet büyüklerine hakaret etmekle bir öğrencinin yurtta kalması arasında nasıl bir ilgi kurulabilir? Bir kişi hakaretten dolayı ceza alabilir, ceza ertelenebilir, paraya çevrilebilir. Bu suçu işlemiş birinin bile yurttan atılmaması gerekir. Öğrencinin yurda yerleştirilmesinin temel amaçlarından biri olanaklarının olmaması. Devlet büyüklerine hakaret etti, iddiası üzerine bir öğrencinin yurttan atılması, yurtların kuruluş amacına da aykırı olur.