Görüş Bildir

Performans hukuki değil

Performans hukuki değil

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş, ?Performans değerlendirmesi başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz? dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın performans sistemini protesto etmek amacıyla bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Taşıdıkları pankart ve dövizlerde “Öğretmen örselenmemeli değer verilmeli, eğitimciye şiddete hayır, öğretmenine değer ver şeklinde mesajlar veren eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirmek istediği performans sistemini ayrıca sloganlarla protesto etti.

Burada grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş, Ekim 2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda pilot illerde uygulaması denenmeye başlanılan, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulamasına son verilmesi konusu üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, buna rağmen böyle bir taslağın hazırlandığını söyledi.

Memiş, “Taslak bir bütün olarak incelendiğinde, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyeceği, öğretmeni mesleğine odaklanmak yerine performans puanını yükseltme ve yazılı sınava hazırlanma eksenli bir çalışma hayatına yönlendireceği görülmektedir. Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de bir darbe vuracağı hesaba katılmalıdır” dedi.

HUKUKİ VE KANUNİ DAYANAĞI YOK

Bu projenin hukuki yanının olmadığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

“Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. Aday öğretmenlerin asli öğretmenliğe geçiş süreci hariç tutulursa, 657 sayılı Kanun ve 652 sayılı KHK başta olmak üzere, eğitim çalışanlarının statülerini düzenleyen temel düzenlemelerin hiçbiri taslakta yer alan türden bir performans değerlendirmesine imkân tanımamaktadır. Öğretmen yetiştirmedeki yanlış politikalar, istihdam sürecindeki zorluklar ve haksızlıklar, öğretmen açığı, sözleşmeli öğretmenlik sorunu, Alo 147 garabeti, istihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki mahrumiyetler, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, eğitimin öznesi öğretmenlerimizin şiddetin nesnesi hâline getirilmesi gibi olumsuzluklar ve devam eden sorunlar, eğitimin niteliğinin artırılmasına engel teşkil etmekte, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, performans değerlendirmesi başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.” Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.
Etiketler: | | |