Görüş Bildir

Genç çiftçi desteklemesi

Genç çiftçi desteklemesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi ile ilgili 7 Şubat 2017 tarihinde bir toplantı düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin 2016 yılı sonuçlarının değerlendirilmesi toplantısı yapıldı.

Bakanlığın 2017 yılı Tebliğ/Uygulama Rehberinin hazırlanmasına yönelik toplantıya İl Müdür Yardımcısı Mehmet Şefik Türker, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bayram Sevinçer ile İl/İlçe Müdürlüğü proje yürütme birimlerinde görev yapan personeller katıldı.

GENÇ ÇİFTÇİLER

Toplantıda, 2016 yılında İl genelinde uygulanan, Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik ile seracılık konularında 245 proje değerlendirilerek, uygulama ve sahada yaşanan problemler ele alındı. Tespit edilen sorunların 2017 yılında yaşanmaması için, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Uygulama Rehberi ve Uygulama Talimatları kapsamında; değerlendirme kriter tablosundaki puanlamaya esas unsurlar, sistem üzerinde genç çiftçiler tarafından yapılan yanlış uygulamalar, revize edilmesi istenirken, gereken projeler ile bölge şartlarına uygun projelere önem verilmesi benimsendi.

 İl/İlçe Genç Çiftçi Yürütme Birimlerince, Genç Çiftçilerin başvuru yapmadan önce bilgilendirilmesinin sağlanması ve sistem üzerinden bölge şartlarına uygun hayvan ırkların seçilmesi kararlaştırılırken, proje için gerekli olan bilgilere, Bakanlık personelince hazırlanan program içerisinde ve gencciftci.tarim.gov.tr adresinde ulaşılabileceği ifade edildi. Bir proje hazırlatılmasına gerek olmaksızın verilen adres üzerinden genç çiftçilerin 2017 ve 2018 yıllarında Genç Çiftçi Projelerine başvuru yapabilecekleri bildirildi.

 2016 yılında uygulanan 245 adet proje için 7.350.000,00 TL hibe ödemesinin yapıldığı. Önümüzdeki yıllarda Genç Çiftçi Projelerinin bütçesi artırılarak genç çiftçilerimize yönelik desteklemelere devam edileceği ifade edildi.
Etiketler: | | |