Görüş Bildir

Canan Karatay?a mahkemeden müjdeli haber!

Canan Karatay?a mahkemeden müjdeli haber!

Prof. Dr. Canan Karatay?a şeker testleriyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Türk Tabipler Birliği tarafından verilen 15 günlük meslekten men cezası durduruldu.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın şeker testleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin şikayeti üzerine Türk Tabipler Birliği tarafından verilen 15 gün meslekten men cezası, İdari Mahkeme tarafından durduruldu.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, gebelikte şeker yükleme testinin zararlı olduğunu ve çok mecbur kalınmadıkça yaptırılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında, "uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapmak, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar vermek, açıklamalarla reklam yapmak, tıbbi bir konu ile ilgili ihtilafında kendisi ile farklı düşünen hekimlerle etik olmayan bir biçimde tartışma yöntemi kullandığı" gerekçesiyle 5 Ocak 2015 tarihinde Türk Tabipler Birliğine şikâyette bulunmuştu.

MESLEKTEN MEN CEZASI ALDI

TTB, Prof. Karatay'ın iç hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı olarak çalıştığını ve şikâyete konu yaptığı açıklamalarla hekimlik Meslek Etiği Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 06.10.2015 tarihinde 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verdi. Men kararı Karatay'a tebliğ edildi. Bu kez da Karatay, men cezasının kesin ve gerçek olmadığını, kimsenin kendisini meslekten men edemeyeceğini belirterek karara itiraz etti.

TABİPLER BİRLİĞİ CEZAYI ONAYLADI

Ancak Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu, Meslek Etiği Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 06. 10. 2015 tarihinde verilen 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasının hukuka uygun olduğunu belirtti.

MAHKEME KARARI DURDURDU

Dava açma hakkını kullanan Prof. Karatay, Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Canan Karatay'ın 15 gün süreyle meslekten men edilmesine ilişkin Türk Tabipler Birliği kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme kararında; "Dava konusu mesleki faaliyetten men işleminin uygulanmakla etkisi tükenecek işlemlerden olması, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, davalı idarenin savunması alınıncaya veya savunma süresi geçtikten sonra yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Sabah