Görüş Bildir

KALEMİN DİLİ

Ömer Büyüktimur

omerbuyuktimur@hotmail.com

CUMHURİYET 97 YAŞINDA!…

Ne diyoruz?..

Cumhuriyet "fazilettir..!"

Cumhuriyet "çoğunluktur.."

Cumhuriyet "halktır?"..

Cumhuriyet, "halkın kendi kendini" yönetmesi demektir?..

İrade temsiliyetidir!..

Milli iradenin "kendi kendini" idare etmesi ve iktidar olmasıdır!…

Özgürlüktür..

Eşitliktir..

Haktır..

Hukuktur..

Adalettir..

İnançtır..

İnsan Haklarıdır…

Canlı ve cansız varlıkların, "korunup kollanmasıdır?"..

Beşeri yönetimlerin "en üstün" seviyesidir!…

***

Evet..

Cumhuriyet’in “özüne" ilişkin sıralanabilecek, çok daha kutsal ifadeler vardır..

Söylenir..

Söylenmesi gerekir..

Ki bu anlam ile Cumhuriyet'e" dair; "zerre-i miskal" bir tartışma, söz konusu olamaz!..

Olmaması da gerekir…

Ne var ki!…

Cumhuriyetin ilanı..

Ve sonrasındaki; "cumhur-suz-laştırılan" süreç..

Ki, daha bir kaç yıl öncesine kadar; "ortaya konulan" yönetimsel anlayış!…

Milleti..

Milli iradeyi..

Halkı…

Çoğunluğu..

Hepsini bir kenara iten..

"Kutsal ve ulvi değerler" hanesinden çıkaran..

Devleti kutsayan..

Kurumları kutsayan…

Azınlığın, "çoğunluğa" tahakküm ettiği, bir libasın giydirildiği "Cumhuriyetten" söz ediliyordu!…

Cumhuriyet bir avuç "elitin" elinde tekelleştirildi diye!!..

***

İşte bundan dolayı da…

Cumhuriyet..

Her 10 yılda bir..

Her beş yılda bir..

Her milli iradenin salt çoğunlukla "temsiliyet" aldığı dönemde!..

O bir avuç elitin hegemonyasıyla; "Cumhuriyet" cumhursuz bırakıldı..

Darbeler yapıldı..

Muhtıralar verildi..

Dine..

İnanca..

Irka..

Mezheplere..

Medreselere..

Camilere..

İslami mabetlere, "saldırılar" yapıldı..

28 Şubat..

Tek parti şeflik ve dipçik döneminden" beter!…

İnkar ve asimilasyon!...

***

Velhasıl..

"Cumhuriyet'e" her daim, "evet!.."

Ama, o elit kesimin "Cumhursuz" Cumhuriyetine değil…

Darbecilerin..

Muhtıracıların..

Seküler..

Dini "hasım gören" batıl felsefenin dayatıldığı "Cumhuriyete" değil..

Öyle ya..

Daha bir kaç yıl öncesine kadar;

Başörtü yasaktı..

Ne kamuda..

Ne kamusal alanda..

Ne eğitimde ve öğretimde, "izni" yoktu..

Despotça, "baskı altında" idi..

Din eğitimi..

Din öğretimi, "yasaklı" bir portalde idi..

Camilere..

Medreselere.,

Kur'an kurslarına..

Din, inanç "serbestiyetine" atılan prangalar en vahşi ve haşin noktada idi!?.

Irkçılık vardı..

Ayırımcılık vardı..

Hizipleşme vardı..

Düşmanlık üreten "siyasi" fikriyat vardı..

Yani yerli ve milli bir bütünlük kuvveti yoktu!…

Herşey "batı ve batıla" odaklı kurguluydu..

***

Şükürler olsun ki; bugün "o günler" değil…

Bugün tam teşekküllü olmazsa da!..

Bugün, Cumhur'un arkasında olduğu bir "Cumhuriyet" var..

Cumhur olarak, "Cumhuriyeti" sahiplenmeliyiz..

Bugün, dünden daha "kucaklayıcı" olmalıyız.

Dün içten, devşirilmişlerin saldırıları vardı..

Bugün, dışarıdan saldıran var..

İşte, ABD..

İşte Fransa..

İşte Avrupa..

Ve bu saldıranlar, "Cumhuriyeti ve arkasındaki Cumhur’u" hedef alıyorlar..

İnanca..

Dine..

Müslümanlara saldırmaları boşuna değildir, hele ki "Yedi düvelin" bir olması..

Batının..

Batılın…

Emperyalizmin..

Siyonizm’in..

Ana hedefi, İslam coğrafyasının "ayaktaki tek kalesi", Türkiye Cumhuriyeti "devletini" çökertmektir..

***

Dün içerde beceremeyenler, bugün, dışarıdan becermeye çalışıyorlar..

Uyanık olmalıyız..

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür ecdadın torun ve evlatları olarak; uyanık olmalıyız!...

Milleti sahipleneceğiz..

Cumhuriyeti koruyacağız..

İstiklal adına...

Hürriyet adına…

Ancak, milli ve yerli şuurumuzla, "Cumhuriyet'i" payidar edebiliriz..

Özü itibariyle..

Cumhuriyet'e "nice asırlar" devirme adına, 7'den 70'ine Cumhur'un "sorumluluk ve misyonu", sahiplenmektir…

97 yaş, Cumhur'a, Cumhuriyete "hayırlı" olsun..

Yaşasın Cumhuriyet..

Yaşasın Cumhur…

***

ŞAHLANIYOR KIRAT!?.

Evet, "Yine de şahlanıyor" diye başlayan dizeler!… Hasan Mutlucan'ın…

Türkiye bugün "o şahlanışı" yapıyor…

Her alanda..

Kendi içinde..

Kendi dışında..

Kendi coğrafyasında..

Küresel dünyanın "kulvarında" gelişiyor, şahlanıyor!?…

***

Ve batı!… Batının devşirmeleri.. Emperyalistler.. Sömürgeci ülkeler…

Siyonistler…

İşte bu şahlanışı gördükleri için..

Türkiye'nin güçlendiğini..

Kovanlarına "çomak" soktuğunu görüyorlar…

Artık Ortadoğu..

Artık Afrika..

Artık İslam ülkelerinde "değneksiz" dolaşamayacaklarını biliyorlar..

***

İçteki, şer yapılarda..

Artık sittin sene, iktidar olamayacaklarını..

Anlayışlarına "geçit" verilmeyeceğini..

Türkiye'de eskisi gibi; karanlık zihniyetlerini icra etmede, "at koşturamayacaklarını"…

İşte bunları bildikleri için…

Özellikle, Ak Parti İktidarına..

Özellikle Erdoğan'a ve siyasetine odaklı "saldırıyorlar!"

Çünkü siyasetlerine artık prim yok!…

İtibar eden de yok...

***

GÜNÜN SÖZÜ

Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz.