Görüş Bildir

20 Bin öğretmen ataması için düğmeye basıldı - son günler

20 Bin öğretmen ataması için düğmeye basıldı - son günler

MEB öğretmen ataması konusunda Numan Kurtulmuş'un tarihli açıklaması sonrasında peki MEB öğretmen ataması ne zaman olacak? diye merak etti. Öğretmen atamaları hakkında son dakika gelişmeler habrimizde

MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusu belki de günlerdir binlerce kere aranmış bulunmaktadır. Gözler Numan Kurtulmu'a öğretmen atamaları açıklaması sonrasında çevrildi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'kalkınmada öncü illere' ilk baş ekim ayında atama yapılacağını açıkladı. Numan Kurtulmuş öğretmen atamaları için de 9 Ekim'de olacak dedi. Peki Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarında öncelikli iller hangileri? MEB Öğretmen olmak isteyen binlerce aday için tek açıklama 20 bin öğretmen atamasının 9 km'de yapılacağı ve detaylarını diyarbakirsoz. com olarak araştırdık.

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SON DURUM

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Öğretmen ataması için son dakika açıklamasında kalkınma da öncelikli illere 15 bini MEB öğretmeni ve 5 Bini de dersane öğretmeni ataması ypılacağını 9 Ekim tarihini vererek açıkladı.

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER HANGİLERİ

Kurtulmuş: " Milli Eğitim Bakanlığımızın 10'uncu ayın 9'unda mülakatla 20 bin öğretmeni daha alacağını burada bir müjde olarak ifade etmek isterim. Bu öğretmen kardeşlerimizin birinci derecede öncelikli bölgelere atacaklar. Ekim ayının 9'unda MEB bünyesine alınmış olacaklar. 20 Bin kişi olacak bu alımlar. Geçen sene biliyorsunuz şubat ayında 30 bin öğretmen MEB'e alınmış ve onların geçiş süreçlerindeki eğitimleri tamamlanmıştır. 30 bin öğretmenimizde bu ders yılı itibariyle MEB'in esas kadrosuna geçmiştir. Bu vesileyle 20 binlik alımla birlikte 50 bin yeni öğretmenimizin MEB kadrosuna geçeceğini sizlerle paylaşmak isterim.

,

TEMMUZ AYINDA KABUL EDİLMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın ilk gün görüşmelerinde 35 maddesi kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar yardımcısı sayısı 5'ten 7'ye çıkarılıyor. Maarif Müfettişleri Başkanlığı kaldırılıyor. Tasarıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, başkan, başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli bakanlık maarif müfettişi ve müfettiş yardımcılarından oluşacağı şeklinde değiştiriliyor. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına, proje okullarında okul müdürlüğü görevi verilebilecek.

Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun 3 katına kadar aday arasından, bakanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak. Bu şekilde atanan sözleşmeli öğretmenler, 3 yıl süreyle başka yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli öğretmenin eşi, sözleşmeli öğretmene tabi olacak.

Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak.

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Sözleşmeli öğretmen maddesi

AKP’nin geçe yarısı getirdiği bölgeye sözlü sınavla sözleşmeli personel atanmasını öngören önergesi şöyle.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1/721 Esas numaralı Kanun Tasarısı’na 12’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 13 - 652 say ılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 5 - Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan ör gün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanununun 4 üncü maddesinin (B)fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.